Том 21 (2017)

Присвячено 130-річчю від дня народження М.І. Вавилова

Зміст

Зміст PDF
  1-10
Вавилов М.І.: життя і наукова спадщина (до 130-річчя від дня народження) PDF
І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк, М. З. Мосула, Н. М. Дробик 11-16

Загальна та популяційна генетика

Моделювання співвідношень фенотипних класів для ознаки колір стиглої луски у гібридах пшениці інтрогресивного походження PDF
М. З. Антонюк, Т. С. Єфіменко, А. Г. Наваліхіна, Т. К. Терновська 17-22
Приховані ризики розповсюдження вселенців-ефемерофітів у аграрних біотопах України PDF
Р. І. Бурда 23-27
Анализ приспособленности линий Drosophіla melanogaster, несущих мутацию whiteapricot, при действии электромагнитного излучения крайне высокой частоты PDF
О. В. Горенская, Е. В. Прилипко, Ю. Г. Шкорбатов 28-32
Геномная биотехнология оценки и отбора селекционного материала льна масличного PDF (Russian)
В. А. Лемеш, М. В. Богданова, Е. Л. Андроник, И. А. Голуб 33-36
Рухова активність личинок Drosophila melanogaster із зміненою функцією гена swiss cheese PDF
Н. П. Матійців, О. І. Труш, О. М. Гудима, Я. І. Черник 37-40
Неканонічне успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних лініях м’якої пшениці PDF
Т. К. Терновська, М. З. Антонюк, Т. В. Штефюк, В. С. Мартиненко 41-46

Прикладна генетика і селекція

Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої проблеми PDF
С. П. Васильківський, В. М. Гудзенко, В. С. Кочмарський, В. В. Кириленко 47-51
Вплив наносрібла різної концентрації на ріст, зернову продуктивність рослин вівса сорту Незламний та на вміст фотосинтетичних пігментів у листках на стадії викидання волотей PDF
В. А. Кацан, А. І. Потопальський, Б. О. Задорожній 52-56
Формування мікробульб картоплі в культурі in vitro залежно від температури та інтенсивності освітленості PDF
Ю. О. Лавриненко, Г. С. Балашова, В. В. Базалій 57-61
Ефекти загальної та варіанси специфічної комбінаційної здатності самозапилених ліній і сортів конопель у системі топкросів PDF
С. В. Міщенко 62-67
Оцінка токсичності та генотоксичності 1-(4-хлорбензил)-3-хлоро-4-(трифторметил-фениламіно)-1н-пірол-2,5-діона на тест системі Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) PDF
О. В. Проценко, О. А. Дудка, С. В. Демидов, І. А. Козерецька 68-70
Визначення індивідуальних канабіноїдних сполук Cannabis sativa L. за значенням Rf методом тонкошарової хроматографії PDF
Д. Б. Рахметов, А. С. Полякова 71-76
Визначення ліній Drosophіla melanogaster, репортерна система яких чутлива до низьких доз мутагену PDF
Я. С. Ясінський, Л. В. Омельянчук, О. В. Жук, І. А. Козерецька 77-81
The role of glutathione in detoxification of chromate by Hansenula (Ogataea) polymorpha yeast PDF (English)
D. V. Fedorovych, M. T. Yurkiv, O. M. Kolodii, O. O. Kurylenko, D. Grabek-Lejko, A. A. Sibirny 82-86
PM H+-ATPase is a potential target of hormone signaling during pollen tube growth in petunia PDF (English)
L. V. Kovaleva, A. S. Voronkov, E. V. Zakharova, G. V. Timofeeva 87-91

Генетика та селекція рослин

Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці різного типу розвитку за різних умов вирощування PDF
В. В. Базалій, І. В. Бойчук, Д. В. Бабенко, Ю. О. Лавриненко, Г. Г. Базалій 92-95
Порівняльна оцінка продуктивного потенціалу та жирнокислотного складу олії з насіння ярої та озимої суріпиці як перспективної енергетичної сировини для виробництва компонентів дизельного біопалива PDF
Р. Я. Блюм, Г. В. Лантух, А. І. Ємець, С. О. Рахметова, Д. Б. Рахметов, Я. Б. Блюм 96-101
Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності ґрунтів PDF
В. Д. Бугайов, В. М. Горенський, В. С. Мамалига 102-106
Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну Triticum aestivum у озимого сорту Деметра під впливом низьких температур PDF
Д. Д. Буй, А. Є. Демкович, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 107-111
Використання генетичної нестабільності чорнобильських мутантів в селекції Triticum aestivum L. на адаптивність PDF
Л. А. Бурденюк-Тарасевич 112-116
Мутагенный эффект фосфемида на клеточном и организменном уровнях PDF (Russian)
Л. И. Вайсфельд, Н. А. Боме 117-122
Комбінаційна здатність сортів пшениці озимої з пшенично-житніми транслокаціями та без них за масою зерен з рослини в умовах Лісостепу України PDF
В. А. Власенко, О. М. Бакуменко 123-127
Створення вітчизняних сортів півонії з використанням методу віддаленої гібридизації PDF
В. Ф. Горобець 128-132
Апікальне домінування в озимої пшениці PDF
O. І. Жук 133-137
Кореляційний і шляховий аналіз урожайності сортів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) PDF
М. Р. Козаченко, К. В. Компанець, С. І. Святченко 138-142
Перехресне запилення у пшениці Triticum aestivum L. та її дикого родича Aegilops biuncialis Vis. PDF
Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Г. Я. Бідник, Н. О. Дем’янова, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов 143-147
Генетичний контроль цукристості у Beta vulgaris L. та створення високоцукристих гібридів цукрових буряків на основі форм з цитоплазматичною чоловічою стерильністю PDF
М. О. Корнєєва, М. М. Ненька, О. В. Ненька 148-153
Селекція фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.) у НДП «Софіївка» НАН України PDF
І. С. Косенко, А. І. Опалко, О. А. Балабак, О. А. Опалко 154-159
Особливості прояву стійкості носіїв транслокацій 1AL/1RS до дії збудника бурої іржі пшениці в умовах Правобережного Лісостепу України PDF
Г. М. Лісова, Т. О. Собко 160-163
Врожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння PDF
В. В. Поліщук, А. Ф. Балабак, Т. В. Поліщук 164-167
Визначення алельного стану генів Glu-1 в гібридних сім’ях, носіїв гена Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides PDF
С. Ю. Похилько, А. І. Степаненко, О. М. Дуган, Б. В. Моргун 168-173
Основні фактори впливу на реалізацію генетичного потенціалу пшениці та покращення якості зерна PDF
В. М. Починок, Т. П. Маменко, О. І. Тарасюк 174-177
Реакции клеточных культур кукурузы на действие жёстких осмотических стрессов PDF (Russian)
Л. Е. Сергеева, М. О. Дыкун, Л. И. Бронникова 178-182
Селекція зернобобових культур на покращення симбіотичної азотфіксації PDF
В. І. Січкар 183-186
Аналіз локусів Glu1 у гібридів Triticum spelta L. × Triticum aestivum L. PDF
С. М. Січкар, Л. Г. Великожон, О. В. Дубровна 187-192
Порівняння груп сортів Triticum aestivum L. Степу і Лісостепу України за маркерами господарчо-важливих генів PDF
І. О. Созінов, Н. О. Козуб, А. В. Карелов, Л. А. Пилипенко, Г. Я. Бідник, Н. О. Дем’янова, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов 193-198
Физиолого-генетическая регуляция скорости начального развития ячменей осеннего срока сева PDF (Russian)
А. Ф. Стельмах, А. А. Линчевский, В. И. Файт 199-204
Ефекти взаємодій неалельних генів структури ендосперму кукурудзи за жирнокислотним складом олії PDF
Д. С. Тимчук, В. В. Мужилко, С. М. Тимчук 205-209
Напрями створення сортів гречки для повторних посівів PDF
В. І. Троценко, А. В. Кліценко 210-215
Совместное влияние генов ETR1 и ETR2 на ветвление корней Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. PDF (Russian)
С. Г. Хаблак 216-220
Адаптивний потенціал вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої ярої PDF
С. О. Хоменко, І. В. Федоренко, М. В. Федоренко, Р. М. Близнюк, Є. А. Кузьменко 221-224
Генетичний аналіз успадкування жирних кислот соняшнику (Helianthus annuus L.) PDF
Я. Ю. Шарипіна, В. М. Попов, В. В. Кириченко 225-228
Багатоквіткові форми сої з довгим суцвіттям – важливе джерело селекції на підвищення насіннєвої продуктивності PDF
О. З. Щербина, В. Г. Михайлов, О. О. Тимошенко 229-232
Effects of various salt concentrations on germination of seeds and morphometric parameters of diploid wheat seedlings PDF (English)
F. I. Gasimova, M. A. Khanishova, K. R. Taghiyeva, I. V. Azizov 233-237

Генетика та селекція тварин

Використання спеціалізованих порід для підвищення м’ясних якостей свинини PDF
O. В. Бойко, О. В. Ващенко, М. С. Небилиця 238-242
М’ясна продуктивність і міжпородний поліморфізм кролів вітчизняної та зарубіжної селекції PDF
О. В. Бойко, О. Ф. Гончар, О. М. Гавриш, Є. А. Шевченко 243-247
Оцінка жирномолочності корів різних генетичних груп на основі симентальської породи PDF
З. В. Ємець, С. С. Хруцький, С. А. Баско 248-251
Поліморфізм за мікросателітним локусом Ame17 у бичка-кругляка Neogobius melanostomus Північно-Західного Причорномор’я PDF
Я. М. Міщук, С. В. Серга, Д. Б. Радіонов, В. В. Заморов, В. Ю. Чуйко, С. В. Чеботар, І. А. Козерецька 252-254
Эффекты SNP CAPN316 и CAST282 на количественные характеристики потомства быков пород молочного и мясного направлений PDF
С. Ю. Рубан, Н. Г. Лысенко, Л. В. Митиогло, И. В. Горайчук, А. И. Колесник, А. М. Федота 255-260
Процесс доместикации и возникновение мировых центров одомашнивания животных PDF
А. М. Хохлов, Д. И. Барановский 261-269
Комбінаційна здатність за поєднання полтавської м’ясної та уельської порід свиней PDF
О. М. Церенюк, О. В. Акімов, О. І. Чалий, Ю. В. Череута 270-273

Генетика та селекція мікроорганізмів

Генетичне профілювання патогенних для яблуні штамів Erwinia sp. PDF
Л. А. Данкевич 274-277
Влияние Tn5-мутанта Rhizobium meliloti с измененными липополисахаридами на проявление микоплазмоза люцерны PDF
Е. С. Коробкова, Т. В. Затовская, В. Ф. Патыка 278-282
Характеристика ITS-фрагмента рДНК Rhodotorula mucilaginosa из желудочно-кишечного тракта долгожителя PDF
Л. В. Полищук, К. С. Ткаченко, М. А. Фомина 283-287
Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину, треоніну та бутанолу PDF
О. О. Тігунова, Г. С. Андріяш, Н. Є. Бейко, С. М. Шульга 288-292

Генетика людини та медична генетика

Кардіоспецифічна делеція α-Е-катеніну спричиняє зменшення експресії основного компонента десмосом γ-катеніну PDF
В. В. Балацький, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень 293-296
Клініко-генеалогічне дослідження хворих на гіперплазію і рак ендометрію Київського регіону PDF
Л. Г. Бучинська, Н. М. Глущенко, І. П. Несіна, Н. П. Юрченко 297-300
Частота термінальної делеції sY160 серед чоловіків із мікроделеціями AZFc регіону Y-хромосоми PDF
І. Є. Гайбонюк, М. Я. Тиркус, Г. В. Макух 301-305
Розподіл алельних варіантів генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації у пацієнтів із гострим коронарним синдромом PDF
В. Ю. Гарбузова, О. А. Обухова, І. О. Розуменко, Є. І. Дубовик, Т. М. Олешко, Є. А. Гарбузова, Д. В. Швачко, О. В. Атаман 306-310
Сравнение NGS и FISH технологий: комплексный скрининг 24 хромосом эмбрионов PDF (Russian)
Ю. В. Гонтарь, О. Ю. Верлинский, А. Кирпий, И. Е. Ильин, А. М. Федота 311-315
Довжина теломер у мешканців Львівської області PDF
Н. Л. Гулеюк, М. Тирка 316-320
Результати мутаційного статусу гена HER-2/NEU у хворих на рак молочної залози в Україні PDF
Б. Т. Клімук, О. М. Дуган, А. В. Стефанович, С. В. Клименко 321-324
Поліморфізм 399 кодона гена XRCC1 (RS2548) серед населення України PDF
Я. М. Міщук, Є. В. Харківська, С. В. Серга, С. Є. Шкляр, В. Б. Катрій, О. К. Коляда, О. Е. Стаховський, Е. О. Стаховський, Ю. В. Вітрук, А. А. Кононенко, С. В. Демидов, Л. І. Остапченко, І. А. Козерецька 325-329
Молекулярная генетика – спортивной медицине PDF (Russian)
И. Б. Моссэ, А. В. Кильчевский, П. М. Морозик, А. Л. Гончар, К. В. Жур 330-334
Особливості розподілу та частота KIR-генів у жінок із регулярними ранніми репродуктивними втратами PDF
О. І. Терпиляк, Д. В. Заставна, Н. В. Гельнер, С. В. Осідач 335-339
Внесок хромосомних аномалій в генез спорадичних та звиклих ранніх репродуктивних втрат PDF
І. Р. Ткач, Н. Л. Гулеюк, Д. В. Заставна, Г. М. Безкоровайна, Т. В. Федишин 340-344
Верификация аллельного полиморфизма генов MTHFR и MTR у больных псориазом PDF (Russian)
А. М. Федота, Л. В. Рощенюк, Т. В. Тыжненко, А. В. Адмакина, И. В. Горайчук, В. М. Воронцов 345-349
Особливості молекулярної експресії гена лужної фосфатази при хронічній мієлоїдній лейкемії PDF
Л. П. Швачко, І. В. Кравчук, Г. Д. Телегеєв 350-353
The action of extracts of oyster mushrooms and plant collection on survival and the average life expectancy of irradiated mice PDF (English)
E. N. Shamilov, A. S. Abdullaev, I. V. Azizov 354-357

Додаток

Вибрані тези пленарних доповідей на Х з’їзді Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (2-6 жовтня 2017 р., Умань, Україна) PDF
  358-368


ISSN: 2415-3826