Effects of total and variances specific combining ability of hemp inbred lines and varieties in topcross systems

  • S. V. Mishchenko

Abstract

Aim. Determination of combining ability of monoecious hemp (Cannabis sativa L.) inbred lines and varieties by quantitative breeding signs of plants are the aims of our study. Methods. The study was conducted in 2014–2016 in the Institute of Bast Crops of NAAS. The effects of total combining ability and specific combining ability variances investigated in the full topcross systems by the method P.P. Lytun and N.V. Proskurnyn (1992). Results. Inbred lines and varieties of hemp were significantly differentiated by the total combining ability effects and specific combining ability variances. Conclusions. Line×variety crossing Central-Russian eco-geographical type and Southern eco-geographical type of hemp was recommended for productive combination breeding.

Keywords: hemp, variety, topcross, total combining ability and specific combining ability, additive gene effects and non-additive gene effects.

References

Guliaev G.V., Guzhov Iu.L. Selektsiia i semenovodstvo polevykh kul'tur. Moskva: Agropromizdat, 1987. 447 p. [in Russian]

Syvolob A.V., Rushkovs'kyy S.R., Kyr’iachenko S.S., Afanas'ieva K.S., Bezrukov V.F., Kozerets'ka I.A., Demydov S.V. Henetyka. Kyiv: Kyivs'kyy universytet, 2008. 320 p. [in Ukrainian]

Griffing B. A generalized treatment of use of diallel crosses in quantitative inheritance. Heredity. 1956. V. 10. P. 31–50.

Hayman B.I. The theory and analysis of diallel crosses. Genetics. 1954. V. 39(2). P. 789–809.

Kozachenko M.R., Zaika O.V., Vas'ko N.I. Osoblyvosti suchasnykh sortiv iachmeniu iaroho za kombinatsiynoiu zdatnistiu v F1 I F2 topkrosnykh hibrydiv ta ikh ekolohichnoiu stabil'nistiu. Zroshuvane zemlerobstvo. 2008. Iss. 50. P. 149–163. [in Ukrainian]

Chetveryk O.O., Zviahin A.F., Kozachenko M.R. Kombinatsiyna zdatnist' sortiv pshenytsi m’iakoi ozymoi. Selektsiia i nasinnytstvo. 2014. Iss. 105. P. 85–92. [in Ukrainian]

Klimova O.Ie. Dyferentsiatsiia rekombinantnykh liniy tsukrovoi kukurudzy za parametramy kombinatsiynoi zdatnosti. Selektsiia i nasinnytstvo. 2014. Iss. 106. P. 111–120. [in Ukrainian]

Stepanov G.S. Prognozirovanie geterozisa konopli. Len i konoplia. 1971. No 1. P. 27–29. [in Russian]

Sukhorada T.I. Selektsiia iuzhnoy konopli. Krasnodar, 2005. 190 p. [in Russian]

Mishchenko S.V. Osobennosti nasledovaniia maslichnosti semian u gibridov nenarkoticheskoy konopli. Maslichnye kul'tury. 2014. Iss. 2 (159–160). P. 70–75. [in Russian]

Mishchenko S.V. Osoblyvosti uspadkuvannia oznak stati u sortoliniynykh, liniynosortovykh ta mizhliniynykh hibrydiv odnodomnykh konopel'. Selektsiia i nasinnytstvo. 2015. Iss. 108. P. 122–130. [in Ukrainian]

Mishchenko S.V., Layko I.M. Izmenchivost' kolichestvennykh priznakov lineynykh gibridov konopli F1–F3 srednerusskogo i iuzhnogo ekologo-geograficheskikh tipov. Vestnik Ul'ianovskoy gosudarstvennoy sel'skokhoziaystvennoy akademii. 2016. No 2 (34). P. 30–36. doi: 10.18286/1816-4501-2016-2-30-36. [in Russian]

Mishchenko S.V. Riven' proiavu ta uspadkuvannia selektsiynykh oznak u sortoliniynykh, liniynosortovykh i mizhliniynykh hibrydiv F1 riznykh ekoloho-heohrafichnykh typiv. Selektsiia i nasinnytstvo. 2016. Iss. 109. P. 101–110. [in Ukrainian]

Litun P.P., Proskurnin N.V. Genetika kolichestvennykh priznakov. Geneticheskie skreshchivaniia i geneticheskiy analiz. Kharkov, 1992. 96 p. [in Russian]