Determination of allelic variants of gene Glu-1 in hybrid families, bearing gene Gpc-B1 of Triticum turgidum ssp. dicoccoides

  • S. Yu. Pokhylko
  • A. I. Stepanenko
  • O. M. Dugan
  • B. V. Morgun

Abstract

Aim. The aim of our study was to analyze the hybrid families of generation F5 carrying gene Gpc-B1 of Triticum turgidum ssp. dicoccoides for the allelic state of Glu-1, to calculate 1000 kernel weight and to select families with the best set of alleles and performance. Methods. Polymerase chain reaction for molecular genetic analysis and calculation of the 1,000-kernel weight for wheat grain yields were used. Results. Determination of the three loci Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 shows that among 44 hybrid families it is possible to identify 16 most promising families that have the most valuable allelic variants. Furthemore, given the analysis of the 1,000-kernel weight, two families (#36 and 40) having the highest values can be selected among those 16 families. Conclusions. The results of study enable a comprehensive approach to the selection of progeny with the best genetic base, which will be used in breeding of soft winter wheat later on.

Keywords: Triticum aestivum L., gene Gpc-B1, Glu-1 loci, PCR, molecular markers.

References

Larchenko K.A., Morhun B.V. Oznaky iakosti zerna pshenytsi ta metody ikh polipshennia. Fiziologiia i biokhimiia kul'turnykh rasteniy. 2010. V. 42, No 6. P. 463–474. [in Ukrainian]

Yasmeen F., Khurshid H., Ghafoor A. Genetic divergence for high-molecular weight glutenin subunits (HMW-GS) in indigenous landraces and commercial cultivars of bread wheat of Pakistan. Genetics and Molecular Research. 2015. V. 14 (2). P. 4829–4839. doi: 10.4238/2015.May.11.15

Atabaieva Kh.N., Massino I.V. Biologiia zernovykh kul'tur. Tashkent: Gos. nauch. izd. «Uzbekiston milliy entsiklopediiasi», 2005. 204 p. [in Russian]

Payne P.I., Law C.N., Mudd E.E. Control by homoeologous group 1 chromosome of the high molecular-weight subunits of glutenin, a major protein of wheat endosperm. Theor. Appl. Genet. 1980. V. 58. P. 113–120. doi: 10.1007/BF00263101

Payne P. Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic variation on bread-making quality. Ann. Rev. Plant Physiol. 1987. V. 38. P. 141–153. doi: 10.1146/annurev.pp.38.060187.001041

Payne P., Corfield K., Holt L., Blackman J. Correlations between the inheritance of certain high-molecular-weight glutenin subunits and bread-making quality in progenies of six crosses of bread wheat. J. Sci. Food. Agric. 1981. V. 32. P. 51–60. doi: 10.1002/jsfa.2740320109

Rybalka O.I., Lytvynenko M.A. Novitni henetychni aspekty polipshennia iakosti pshenytsi. Visn. ahrar. nauky. 2009. No 4. P. 35–39. [in Ukrainian]

Molots'kyy M.Ya., Vasyl'kivs'kyy S.P., Kniaziuk V.I., Vlasenko V.A. Selektsiia i nasinnytstvo sil's'kohospodars'kykh roslyn. Kyiv: Vyshcha osvita, 2006. 463 p. [in Ukrainian]

Zhemela H.P., Kuznetsova O.A. Vplyv sortovykh vlastyvostey na produktyvnist' ta iakist' zerna pshenytsi m’iakoi ozymoi. Sil's'ke hospodarstvo. Roslynytstvo. 2012. No 3. P. 23–25. [in Ukrainian]

Tseluyko O.A., Medvedeva V.I. Zavisimost' massy 1000 zeren sel's'kokhoziaystvenykh kul'tur ot udobreniy. Agronomiia i lesnoe khaziaystvo. 2014. No 2. P. 58–60. [in Russian]

Pokhylko S.YU., Troyanovska A.V., Stepanenko A.I., Urbanovich O.Yu., Dugan O.M., Rybalka О.І., Morhun B.V. Studies of bread wheat genotypes with transferred gene GPC­B1 of Triticum turgidum ssp. dicoccoides. Faktory eksperymental'noi evoliutsii orhanizmiv. 2016. V. 18. P. 132–135. [in Ukrainian]

Stewart C.N., Via L.E. A rapid CTAB DNA isolation technique useful for RAPD fingerprinting and other PCR applications. BioTechniques. 1993. V. 14, No. 5. P. 748–749.

Stepanenko A.I. Rozrobka system molekuliarno-henetychnykh markeriv dlia detektsii iakisnykh oznak u pshenytsi ta iachmeniu : dys. kand. biol. nauk: 03.00.20. Kyiv, 2015. 164 p. [in Ukrainian]

DSTU 4138–2002. Nasinnia sil's'kohospodars'kykh kul'tur. Metody vyznachennia iakosti. Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2013. P. 172. [in Ukrainian]

Pokhyl'ko S.Yu., Morhun B.V., Stepanenko A.I., Duhan O.M. Analiz bilkovykh fraktsiy ozymoi pshenytsi nosiiv hena Gpc-B1 vid Triticum turgidum ssp. dicoccoides. Materialy I mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet konferentsii «Biotekhnolohiia: dosvid, tradytsii ta inovatsii», 14–15 hrudnia 2016 r. Kyiv, 2016. P. 432. [in Ukrainian]