The combining ability of poltava meat and welsh pigs breed combination

  • O. M. Tsereniuk
  • O. V. Akimov
  • O. I. Chalyi
  • Yu. V. Chereuta

Abstract

Aim. Poltava Meat and Welsh pigs breed reciprocal crossing combination ability study. Methods. The combination ability evaluation method, the method of incomplete diallel crossing. The traditional methods of pigs general and specific combining ability effects estimation. Results. The Rosinka family sows were characterized by positive values of general combining ability, except the prolificacy rate. The Bystra family sows by the multiple pregnancy and milk production indexes had positive values of general combining ability, but by a nest weight at a birth and weaning – negative. For the Vorskla family sows the positive indexes of general combining ability were identified for a nest weight at a birth only, for the rest indexes – the negative value of general combining ability were installed. The Rosinka family sows had the positive value of specific combining ability for all maternal productivity indxes. The Bystra family sows were characterized by positive value of specific combining ability only for a nest weight at a birth and milk production indexes. The Vorskla family sows by the all maternal productivity indexes had negative specific combining values. Conclusions. For complex reproductive ability indexes for various lines and families combinations the highest positive effect of specific combining values was obtained for Rosinka family sows combinations of Poltava meat breed with the Welsh breed boars.

Keywords: pigs, Welsh breed, Poltava Meat breed, reproductive ability, combining ability.

References

Kovalenko B.P. Sviaz' vosproizvoditel'noy sposobnosti matok i stoimosti proizvodstva svininy. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiia zhivotnovodstva: sbornik nauchnykh trudov. Gorki: BGSKhA, 2016. No. 19, Pt. 1. P. 213–218. [in Russian]

Tsereniuk O.M. Kombinatsiyna zdatnist' matok novoy ukrains'koi m’iasnoi porody svyney u poiednanni z knuramy riznikh henotypiv: dys. ... kand. s.-h. nauk: 06.02.01. Kharkiv, 2003. 165 p. [in Ukrainian]

Danylova T.M. Vplyv poiednannia liniy i rodyn na produktyvnist' svyney. Visnyk ahrarnoi nauky. 2002. No. 4. p. 47–50. [in Ukrainian]

Danilov S., Gerasimov V., Danilova T. Sochetaemost' liniy i semeystv pri chistoporodnom razvedenii sviney krupnoy beloy porody. Svinovodstvo. 1997. No. 4. P. 13–18. [in Russian]

Dudka O.I. Vidtvoriuval'ni iakosti svynomatok askaniys'koho typu ukrains'koi m’iasnoi porody pry riznykh metodakh pidboru. Ahrarnyy visnyk Prychornomor’ia. Odesa, 2001. No. 4 (14). P. 43–47. [in Ukrainian]

Zhyrkova R. Askaniys'kyy typ ukrains'koi m’iasnoi porody. Tvarynnytstvo Ukrainy. 1996. No. 3. P. 14–15. [in Ukrainian]

Masliuk A.M. Kombinatsiyna zdatnist' liniy ukrains'koi stepovoi biloi porody svyney za m’iasnymy iakostiamy. Naukovyy visnyk «Askaniia-Nova». 2012. No. 5 (2). P. 266–271. [in Ukrainian]

Hryshyna L.P. Udoskonalennia metodiv otsinky pleminnoi tsinnosti knuriv-plidnykiv u selektsiynomu stadi. Tavriys'kyy naukovyy visnyk. 2012. No. 79. P. 173–177. [in Ukrainian]

Stavets'ka R.V., Piotrovych N.A. Vplyv henotypu knuriv na reproduktyvni iakosti svynomatok. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. 2015. No. 1. P. 65–70. [in Ukrainian]

Ban'kovskiy B. Teoriia i praktika selektsii sviney po miasnoy produktivnosti s primeneniem slozhnogo vosproizvoditel'nogo skreshchivaniia: dis. ... doktora s.-kh. nauk: 06.02.01. Poltava, 1980. 293 p. [in Russian]

Ban'kovs'ka I.B. Rol' metodychnykh pidkhodiv u stvorenni poltavs'koi m’iasnoi porody svyney. Svynarstvo. 2012. No. 60. P. 58–63. [in Ukrainian]

Peretiat'ko L.H. Pleminna baza ta perspektyvy zberezhennia poltavs'koi m’iasnoi porody svyney. Svynarstvo. 2012. No. 61. P. 33–38. [in Ukrainian]

Tsereniuk O.M. Modyfikatsiia importnoho henetychnoho materialu v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: IT UAAN, 2010. 248 s. [in Ukrainian]

Tsereniuk A.N., Akimov A.V. Poroda sviney uel's v Ukraine. Mat. KhІKh mezhdunar. nauk.-prakt. konf. «Sovremennye tendentsii i tekhnologicheskie innovatsii v svinovodstve». Gorki: BGSKhA, 2012. P. 153–158. [in Russian]

Savchenko V.N. Otsenka obshchey i spetsificheskoy kombinatsionnoy sposobnosti poliploidnykh form v sistemakh diallel'nykh skreshchivaniy. Genetika. 1966. No. 1. P. 29–40. [in Russian]

Tsereniuk O.M., Khvatova M.A., Vashchenko P.A. Metodyka vyznachennia kombinatsiynoi zdatnosti svyney i prohnozu heterozysu pry povnykh i nepovnykh skhemakh dialel'noho skhreshchuvannia: metodychni rekomendatsii. Kharkiv: IT NAAN, 2012. 26 p. [in Ukrainian]

Plokhinskiy N.A. Rukovodstvo po biometrii dlia zootekhnikov. Moskva: Kolos, 1969. 352 p. [in Russian]