Key factors affecting on implementation genetic potential wheat and improving quality of grain

  • V. M. Pochynok
  • T. P. Mamenko
  • O. I. Tarasiuk

Abstract

The quality wheat breeding refers to complex traits that researchers are exploring many countries and Ukraine. The quality of grain is primarily determined by genotype, but its implementation depends on many factors. The protein content in wheat grain and its performance – is genetically predetermined, multifactor characteristics that sold the totality of complex physiological and biochemical processes occurring in the plant body. The purpose of our review was to focus on the key factors that should be considered and which depend on the realization of the genetic potential of wheat and its quality. In the present review summarizes current scientific methods and approaches to the problem of improving the quality of grain. Concluded that the ability to combine modern genetic research methods in the selection process and targeted use agronomic management practices processes of formation of high yields of high-quality grain depends on the whole successful grain production.

Keywords: wheat, genetic potential, grain quality, breeding.

References

Morhun V.V., Havryliuk M.M., Oks'om V.P., Morhun B.V., Pochynok V.M. Vprovadzhennia u vyrobnytstvo novykh, stiykykh do stresovykh faktoriv, vysokoproduktyvnykh sortiv ozymoi pshenytsi, stvorenykh na osnovi vykorystannia khromosomnoi inzhenerii ta marker-dopomizhnoi selektsii. Nauka ta innovatsiia. 2014. V.10(5). P. 40–48. [in Ukrainian]

Herman M.M. Vplyv mineral'nykh dobryv i doposivnoi obrobky nasinnia na formuvannia fizychnykh vlastyvostey tista ta khlibopekars'ki pokaznyky iakosti zerna pshenytsi m’iakoi ozymoi. Visnyk Poltavs'koi derzh. ahrar. akademii. 2012. No 1. P. 99–102. [in Ukrainian]

Liashenko V.V., Marenych M.M. Vplyv strokiv sivby na produktyvnist' posiviv pshenytsi ozymoi. Visnyk Poltavs'koi derzh. ahrar. akademii. 2010. No 2. P. 46–50. [in Ukrainian]

Herman M.M., Marenych M.M. Yakist' zerna pshenytsi m’iakoi ozymoi ta shliakhy ii pidvyshchennia. Visnyk Poltav. derzh. ahrar. akademii. 2013. No 4. P. 19–22. [in Ukrainian]

Holyk L.M. Otsiniuvannia sortiv i liniy pshenytsi iaroi za hospodars'kymy ta biolohichnymy oznakamy. Zb. nauk. prats' NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN». 2014. Vyp. 3. P. 174–180. [in Ukrainian]

Sobko T.A., Sozinov A.A. Analiz geneticheskoy struktury vozdelyvaemykh v Ukraine sortov ozimoy miagkoy pshenitsy s ispol'zovaniem geneticheskikh markerov. Tsitologiia i genetika. 1999. V.33(5). P. 30–41. [in Russian]

Tishchenko V.N., Chekalkin N.M. Geneticheskie osnovy adaptivnoy selektsii ozimoy pshenitsy v zone Lesostepi. Selektsiia ozimoy pshenitsy s pomoshch'iu molekuliarno-geneticheskikh markerov: zb. nauk. prats'. Poltava, 2005. P. 184–203. [in Russian]

Bazaliy V.V. Pryntsypy adaptyvnoi selektsii pshenytsi ozymoi v zerni pivdennoho Stepu. Kherson: Aylant, 2004. 244 p. [in Ukrainian]

Tishchenko V.N., Panchenko P.M., Chernysheva O.P. Identifikatsiia sortov i selektsionnykh liniy pshenitsy ozimoy po sbalansirovannosti kolichestvennykh priznakov s ispol'zovaniem klasternogo analiza. Visnyk Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2013. No 3. P. 28–35. [in Russian]

Yau S.K., Ortis-Ferrara G., Srivastava J.P. Claster analysis of bread wheat lines grown in diverse rainfed environment. RACHIS. 1989. V.8(2). Р. 31–35.

Biddulph T.B., Plummer J.A., Setter T.L., Mares D.J. Seasonal conditions influence dormancyandpreharvest sprouting tolerance of wheat (Triticum aestivum L.) in the field. FieldCrops Res. 2008. 107. P. 116-128. doi: 10.1016/j.fcr.2008.01.003

Flintham J.E. Different geneticcomponents control coat-imposedandembryo-imposeddormancyin wheat. SeedSci. Res. 2000. 10. P. 43-50. doi: 10.1017/S0960258500000052

McKibbin R.S., Wilkinson M.D., Bailey P.C., Flintham J.E., Andrew L.M., Lazzeri P.A., Gale M.D., Lenton J.R. Transcripts of Vp-1 homeologues are missplicedin modern wheat andancestral species. Proc. Natl Acad. Sci. USA. 2002. 99. P. 10203-10208. doi: 10.1073/pnas.152318599

Li Y.-C., Ren J.-P., Cho M.-J., Zhou S.M., Kim Y.B., Guo H.X., Wonq J.H., Niu H.B., Kim H.K., Moriqasaki S., Lemaux P.G., Frick O.L., Yin J., Buchanan B.B. The level of expression of thio-redoxin is linked to fundamental properties andapplications of wheat seeds. Mol. Plant. 2009. 2. P. 430-441. doi: 10.1093/mp/ssp025

Sedlar O., Balik J., Cerny J., Peklova L., Kulhanek M. Nitrogen uptake by winter wheat (Triticum aestivum) depending on fertilizer application. Cereal Res. Com. 2015. V.43(3). P. 515-524. doi: 10.1556/CRC.2014.0049

Pike P.R., MacRitchie F. Protein composition andqualityof some new hardwhite winter wheats. CropSci. 2004. 44. P. 173-176. doi: 10.2135/cropsci2004.1730

Krupnov V.A., Antonov G.Iu., Druzhin A.E., Krupnova O.V. Ustoychivost' k preduborochnomu prorastaniiu iarovoy miagkoy pshenitsy s 6Agi(6D)-khromosomoy ot Agropyron intermedium. Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii. 2012. V.16(2). P. 444-450. [in Russian] doi: 10.1134/S2079059712060093

Rybalka O.I. Yakist' pshenytsi ta ii polipshennia. Kyiv: Lohos, 2011. 495 p. [in Ukrainian]

Li M., Yang X.W., Tian X.H., Wang S.X., Chen Y.L. Effect of nitrogen fertilizer and foliarvzinc application at different growth stages on zinc translocation and utilization efficiency in winter wheat. Cereal Res. Com. 2014. V.42(1). P. 81-90. doi: 10.1556/CRC.2013.0042