Том 13 (2013)

У збірнику представлено наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для цього видання, присвяченого 95-річчю від часу заснування НАН України.
В оглядових і експериментальних статтях наведено дані з основних напрямків вивчення особливостей аналізу та оцінки генетичних ресурсів, прикладної генетики і селекції, а також генетики людини та медичної генетики.
Для спеціалістів у галузі генетики, селекції, біотехнології, екології, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Зміст

Аналіз та оцінка генетичних ресурсів

Характер наследования количественного содержания 7S и 11S глобулиновых белков у гибридов F3 семян сои PDF (Russian)
V. G. Аdamovskaya, O. O. Моlоdchеnкоvа, V. I. Sichkar, T. V. Каrtuzova, L. Y. Bеzкrovnaya, G. D. Lavrova 3-6
Дослідження генетичної мінливості генотипів Eleusine coracana (L.) Gaertn. та Eleusine indica (L.) Gaertn. за допомогою ISSR-аналізу PDF
G. Ya. Bayer, Ya. V. Pirko, N. A. Stadnichuk, D. B. Rakhmetov, A. I. Yemets, Ya. B. Blume 6-9
Характер прояву зимостійкості та врожайності сортів пшениці м’якої різного типу розвитку залежно від умов вирощування PDF
V. V. Bazalij, I. V. Boychuk, O. V. Larčenko, D. V. Babenko, G. G. Bazalij 10-14
Аналіз та оцінка генетичних ресурсів картоплі на Устимівській дослідній станції рослинництва PDF
R. O. Bondus, Yu. V. Kharchenko 14-18
Комплексна оцінка стану популяцій Iris pumila L. України PDF
O. M. Bublyk, I. O. Andreev, I. Yu. Parnikoza, T. B. Troicka, V. A. Kunakh 18-23
Оценка качества спермы методами интерференционной микроскопии PDF (Russian)
V. Vasilev 23-27
Оценка жизнеспособности геноплазмы плодовых культур после криосохранения в парах жидкого азота при – 183 - 185ºС PDF (Russian)
V. G. Verzhuk, A. V. Pavlov, O. A. Tikhonova, N. V. Borzhyh, D. S. Dorokhov 27-30
Распределение аллелей микросателлитного локуса Xbarc55-2B, сцепленного с геном гибридного некроза Ne2, в сортах мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) PDF (Russian)
A. V. Galaev, M. V. Galaeva, Yu. M. Sivolap 30-35
Цілі, цінності й одиниця збереження біорізноманіття nа генофондовий об’єкт у тваринництві PDF
I. V. Gyziev 35-40
Поліморфізм генів помірної нерасоспецифічної стійкості до хвороб Sr2/Lr27 та Lr34/Yr18/Pm38 у сортах м'якої пшениці ННЦ «Інститут землеробства НААН» PDF
I. V. Zaika, A. A. Sozinov, A. V. Karelov, N. A. Kozub, A. L. Filenko, I. A. Sozinov 40-44
Исследование хромосомных маркеров сортов рапса российской и белорусской селекции PDF (Russian)
L. V. Zemtsova, A. V. Amosova, T. E. Samatadze, Z. E. Grushetskaya, V. T. Volovik, A. V. Zelenin, V. A. Lemesh, O. V. Muravenko 44-48
Противороевое действие ТОС-3 на трутневом расплоде PDF (Russian)
N. M. Ishmuratova, M. P. Yakovleva, K. A. Tambovtsev, G. Yu. Ishmuratov 48-50
Поліморфізм молекулярного маркера гена Н1, асоційованого зі стійкістю до золотистої нематоди (Globodera rostochiensis), серед сортів картоплі (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) української та світової селекції PDF
A. V. Karelov, L. A. Pylypenko, N. O. Kozub, R. O. Bondus, O. L. Filenko, I. O. Sozinov, Ya. B. Blume, O. O. Sozinov 50-54
Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур з покращеними технологічними показниками насіння PDF
L. N. Kobyzeva 54-57
Застосуванням наноматеріалів у системі збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин України PDF
S. I. Kovtun, O. V. Scherbak, P. A. Trotsky, T. V. Galitska, A. B. Zyuzyun 57-61
Оценка и использование генофонда плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в Республике Беларусь PDF (Russian)
Z. A. Kazlouskaya, A. A. Taranou, L. V. Liohkaya 62-65
Реєстрація зразків-стандартів алелів локусів високомолекулярних субодиниць глютенінів Aegilops biuncialis Vis. PDF
N. A. Kozub, I. A. Sozinov, H. Ya. Bidnyk, N. A. Demianova, A. A. Sozinov 65-69
Крассулы и содержание в них фенольных соединений PDF (Russian)
P. V. Lapshin, N. V. Zagoskina 69-72
Особенности реакции гибридов подсолнечника на температурный режим межфазных периодов PDF (Russian)
E. N. Maklyak, V. V. Kyrychenko 72-76
Изучение устойчивости к вилту гибридов, полученных от интродуцированных сортов и форм хлопчатника PDF (Russian)
N. Kh. Mammedova, H. M. Shikhlinski, G. I. Gasanova 77-80
Оцінка генетичного поліморфізму чорногірських популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) з Українських Карпат: RAPD-аналіз PDF
M. Z. Mosula, I. I. Konvalyuk, V. M. Mel’nyk, N. M. Drobyk 80-83
Посттравматична регенеративна спроможність представників роду Аmelanchier Medik. PDF
A. I. Opalko, O. D. Andriyenko, O. A. Opalko 84-88
Поиск in silico у актиномицетов паттернов, гомологичных LndJ-белку Streptomyces globisporus 1912 PDF (Russian)
L. Polishchuk, V. Lukyanchuk 88-92
Биохимическая характеристика многовекового насаждения и 55-летней культуры дуба черешчатого, отличающихся устойчивостью к листогрызущим насекомым PDF (Russian)
L. V. Polyakova, S. G. Gamayunova, P. T. Jurova 92-96
Особенности реакции генотипов сортов мягкой озимой пшеницы на регуляторы роста растений, предопределяющие величину показателя зимостойкости PDF (Russian)
N. L. Savkin, N. V. Kovtun, P. V. Shelihov, N. N. Maruha, M. V. Pavlova 96-99
Анализ генетического потенциала племенных быков Брянской области по гену BoLA-DRB3 PDF (Russian)
I. A. Smaznova, K. N. Nemtcova, V. V. Zayakin, I. Ya. Nam 99-105
Стратегическое значение генофонда дикорастущей флоры многолетних трав для создания экологически безопасного земледелия в России PDF (Russian)
V. A. Trukhan, N. N. Kozlov, V. A. Korovina 105-108
Новые данные о роли LRR-рецепторной киназы Sym19 в формировании бобово-ризобиального симбиоза и арбускулярной микоризы у гороха PDF (Russian)
O. Y. Shtark, E. S. Ovchinnikova, E. Limpens, V. A. Zhukov, A. Yu. Borisov, E. E. Fedorova, T. Bisseling, I. A. Tikhonovich 108-113

Прикладна генетика і селекція

Ефективність мутагенних чинників у індукуванні практично-цінних мутацій озимої пшениці PDF
I. P. Artemchuk 114-117
Селекционно-генетическое изучение хозяйственных признаков хлопчатника и методы повышения эффективности отбора PDF (Russian)
Sh. I. Asadov, L. A. Huseynova, G. S. Abdulalieva, F. M. Yunusova 117-121
Сегрегация признака «окраска венчика» в инбредных потомствах розовоцветковой крупноплодной земляники (Fragaria x ananassa  Duch.) PDF (Russian)
S. O. Baturin, L. L. Kuznetsova 121-125
Структура генотипової мінливості кількісних ознак гібридів F1 сої PDF
L. G. Bilyavska, M. O. Korneyeva 125-130
Успадкування окремих декоративних і господарсько-цінних ознак сіянцями Astilbe Buch. – Ham. Ex D.Don від спонтанного перезапилення PDF
Yu. V. Buidin 131-135
Характер успадкування ознак T. spelta L. чорнобильськими мутантами пшениці м’якої озимої PDF
L. A. Burdenyuk-Tarasevych 135-139
Невичерпні можливості добору на прикладі посівних конопель PDF
V. H. Vyrovets, I. M. Layko, H. I. Kyrychenko, L. M. Horshkova 140-145
Вплив тринексапак-етилу на накопичення ортофосфатів рослинами озимої пшениці (Triticum aestivum L.) PDF
P. A. Virych, T. I. Makoveychuk, O. P. Kamenchuk 145-147
Стійкість проти бурої іржі у комерційних сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями PDF
V. A. Vlaseko, O. M. Osmachko, O. M. Bakumenko 148-152
Розробка моделей гібридів кукурудзи груп ФАО 150-600 в умовах зрошення PDF
R. A. Vozhegova, J. O. Lavrinenko, M. V. Lashina 152-156
Молекулярно-генетические эффекты дупликации генома у ржи (Secale cerealе L.) PDF (Russian)
I. S. Gordei, N. B. Belko, I. A. Gordei 156-161
Успадкування морфологічних ознак залозистих волосків в потомстві PDF
L. M. Horshkova, A. S. Bohdanova, V. H. Vyrovets 161-166
Зв’язок стабільності геному з різними генотипами генів відтворення свиноматок PDF
M. V. Drahulyan, S. O. Kostenko, O. V. Sydorenko 166-170
Зміни білковомолочності корів під впливом негативних факторів біогеохімічної провінції PDF
Z. V. Yemets, O. M. Mamenko, S. S. Khruckiy 170-173
Молекулярные маркеры для селекции новых сортов гороха, устойчивых к мучнистой росе PDF (Russian)
V. A. Zhukov, A. S. Sulima, A. I. Zhernakov, O. Y. Shtark, A. Y. Borisov, I. A. Tikhonovich 173-177
Поліморфізм маркерних локусів, зчеплених з QTL, що контролюють ознаки насіння PDF
O. A. Zadorozhna 177-181
Селекція яблуні на поліплоїдному рівні PDF
V. A. Zakharova, M. V. Zakharov, V. T. Khil’ko 181-184
Оптимальні дози хіральних мутагенів в індукуванні видимих мутацій на озимій м'якій пшениці PDF
A. M. Katerynchuk, T. V. Chugunkova 184-187
Этилен в прогамной фазе оплодотворения у высших растений PDF (Russian)
L. V. Kovaleva, E. V. Zakharova, G. V. Timofeeva, A. V. Ustinova, V. Yu. Rakitin 187-191
Генетичні основи селекції на розширення різновиднісного різноманіття ячменю ярого PDF
M. R. Kozachenko, P. M. Solonechnyi 191-195
Використання діалельних схрещувань для селекційно-генетичної оцінки урожайності запилювачів цукрових буряків PDF
M. O. Korneeva, O. V. Nenka 195-199
Комбінативна внутрішньовидова гібридизація в селекції Beta vulgaris L. PDF
S. I. Kornienko, T. K. Gorovaya 199-202
Изменчивость плюсовых деревьев сосны обыкновенной по изоферментным и микросателлитным локусам PDF (Russian)
I. I. Korshikov, A. Ye. Demkovich, I. V. Makogon, L. A. Kalafat, A. R. Bagdasarova 202-206
Оценка наследования срока созревания плодов в гибридном потомстве Persic vulgaris Mill. PDF (Russian)
T. A. Latsko 206-210
Цитологический анализ миксоплоидии клеточных популяций в апозиготических потомствах гаплоидных растений сахарной свёклы PDF (Russian)
E. I. Maletskaya, S. S. Yudanova 210-214
Аналіз успадкування деяких кількісних ознак гороху посівного PDF
V. S. Mamalyga, M. I. Kondratenko, V. D. Buhayov, V. I. Yanchuk 214-219
Характеристика генетической структуры селекционного поголовья крупного рогатого скота голштинской и белорусской черно-пестрой пород по гену пролактина (bPRL) PDF (Russian)
M. E. Mikhailova, Ye. V. Belaya, N. I. Tikhanovich, N. V. Khotlyanik 219-222
Влияние факторов андрогенеза in vitro на признаки удвоенных гаплоидов пшеницы PDF (Russian)
I. I. Motsny, M. P. Kulbida, I. S. Zambriborsch, E. I. Lobanova, G. A. Chebotar, S. V. Chebotar, M. S. Boyko 222-226
Климатипы сосны обыкновенной из южных районов Сибири в географических культурах в Западном Забайкалье PDF (Russian)
T. N. Novikova 226-230
Характеристика великої рогатої худоби сірої української породи за еритроцитарними антигенами PDF
B. E. Podoba, I. V. Gyziev, O. V. Sydorenko, Yu. V. Gyzieev 230-233
Дослідження великої рогатої худоби червоної польської породи за генами капа-казеїну (CSN3) та бета-лактоглобуліну (BLG) PDF
Y. V. Podoba, T. S. Jachuk, M. L. Dobryanska, O. V. Beresovsky, P. P. Dshus, K. V. Kopylov, K. V. Kopylova, O. V. Sydorenko 234-236
Моніторинг інбридингу серед голштинських бугаїв в Україні PDF
S. Y. Ruban, O. D. Birukova, D. N. Basovskiy 237-240
Сучасний стан та перспектива селекції генофондного стада лебединської породи PDF
A. N. Salogub, L. M. Khmelnychy 240-244
Стимулирование воспроизводительной способности молодых самок соболей фермерских популяций PDF (Russian)
E. G. Sergeev, L. D. Safronova 244-246
Эволюция генома и маркерная селекция растений PDF (Russian)
Yu. M. Sivolap 247-250
О влиянии эдафических факторов на селекционный процесс (из истории селекции вики яровой на Белоцерковской опытно-селекционной станции) PDF (Russian)
V. I. Sidorchuk, L. A. Kulik 250-254
Показники спермопродуктивності та морфо-фізіологічні параметри сперми бугаїв голштинської породи PDF
Y. Z. Siratskiy, O. V. Boyko, S. V. Kuzebniy, V. V. Fedorovich 254-257
Витаминно-протеиновый продукт на основе селекционированных штаммов грибов: характеристика и применение PDF (Russian)
S. M. Suprun, G. V. Donchenko, J. M. Parkhomenko, S. P. Stepanenko, E. S. Kharkevich, I. V. Sidnichenko, V. P. Lasota, T. M. Kuchmerovska 258-261
Направления и результаты селекции овощного перца для условий Приднестровья и Российской Федерации PDF (Russian)
O. O. Timina, O. Y. Timin, N. Tomlecova, N. Y. Valchev 262-266
Флуктуация массы семени Cucurbita pepo var. giramontia Duch. в зависимости от генотипа и погодных условий года репродукции PDF (Russian)
V. F. Khlebnikov, N. V. Smurova 266-270
Хозяйственная продуктивность дигаплоидов и удвоенных гаплоидов у сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) PDF (Russian)
S. S. Yudanova, S. A. Melenteva, E. I. Maletskaya, I. S. Tatur, S. I. Maletskii 270-275

Генетика людини та медична генетика

Следы древних миграций в генофонде крымских и казанских татар: анализ полиморфизма Y-хромосомы PDF (Russian)
A. T. Agdzhoyan, O. M. Utevska, R. A. Skhalyakho, Kh. D. Dibirova, E. A. Pocheshkhova, Y. M. Yusupov, R. I. Mansurov, E. A. Naumova, L. A. Atramentova, E. V. Balanovska, O. P. Balanovsky 276-280
Значение однонуклеотидного полиморфизма +276G/Т гена адипонектина (ADIPOQ) в формировании риска cахарного диабета 2 типа PDF (Russian)
L. A. Атramentova, M. Y. Gorshunskaya, Y. I. Karachentsev, N. A. Кravchun, T. V. Тyzhnenko, A. K. Pоcherniaev, J. A. Оpаlеiко, V. V. Poltorak 280-283
Иммунофлуоресцентный анализ нарушений в структуре синаптонемных комплексов, вызванных ксенобиотиками в сперматоцитах мыши PDF (Russian)
M. M. Atsaeva, O. L. Kolomiets 284-286
Сравнительный анализ спектра мутаций гена фенилаланингидроксилазы в Новосибирской и Кемеровской областях PDF (Russian)
O. A. Baturina, A. E. Tupikin, A. A. Bondar, I. V. Morozov 287-291
Оцінка ризику виникнення природжених вад розвитку серед новонароджених Львівської області за період 2002-2012 років PDF
S. O. Henyk–Berezovska 291-295
Миграционная структура населения Валковского района Харьковской области по данным о квазигенетических маркёрах PDF (Russian)
M. Y. Gorpinchenko, O. M. Utevskaya, L. A. Atramentova 296-299
Молекулярно-генетичні методи в діагностиці гострих лейкемій PDF
M. V. Dybkov, M. P. Zavelevich, D. F. Gluzman, L. O. Polishchuk, S. S. Maliuta, G. D. Telegeev 299-302
Однонуклеотидный и инсерционно-делеционный полиморфизм гена FLG человека при кожных заболеваниях PDF (Russian)
M. I. Zueva, D. O. Parfyonova, L. A. Atramentova 303-306
Лектин Phaseolus vulgaris (PHA) як потенційний модулятор захисних та репаративних процесів в клітині PDF
I. S. Karpova, V. V. Lylo, K. V. Kotsarenko, T. P. Ruban, L. L. Matsevych, L. L. Lukash 306-310
Индивидуализации лечения блокаторами рецепторов ангиотензина II больных гипертрофической кардиомиопатией PDF (Russian)
S. M. Komissarova, N. N. Chakova, E. V. Krupnova, E. P. Michalenko, N. V. Chebotaryova, S. S. Niyazova 310-315
Морфологічні та ростові особливості нової лінії клітин людини 4BL PDF
V. O. Kushniruk, T. P. Ruban, L. L. Lukash 315-319
Розробка підходів для характеристики сегрегаційної складової генетичного тягаря у людини PDF
H. V. Makukh, O. Z. Hnateyko 319-322
Оцінка хромосомних порушень в соматичних клітинах хворих на рак щитоподібної залози, що постраждали від Чорнобильської аварії PDF
L. V. Neumerzitskaya, S. W. Klimenko, G. M. Koval, R. M. Werbilenko, V. N. Shkarupa 323-326
Инкапсулированные генетически модифицированные клетки СНО-К1 как источник рекомбинантного FGF2 человека PDF (Russian)
S. E. Rymar, N. O. Rachkevich, A. V. Kulachko, T. A. Ruban, V. A. Kordium 326-330
Дослідження поліморфізму інсерція/делеція 14 п.н. гена некласичного антигена HLA-G при навиковому невиношуванні вагітності нез’ясованого ґенезу PDF
K. O. Sosnina 330-334
Частота мутації CCR2-64I гена хімокінового рецептора CCR2, що асоціюється з уповільненням прогресування СНІДу серед жителів західного регіону України PDF
M. Ya. Tyrkus 334-338
Сходство украинских популяций из различных территориальных подразделений по маркерам Y-хромосомы PDF (Russian)
O. M. Utevska, A. T. Agdzhoyan, A. S. Pshenichnov, Kh. D. Dibirova, M. I. Chuhryaeva, L. A. Atramentova, E. V. Balanovska, O. P. Balanovsky 338-341
Анализ динамики генетико-демографических параметров (численности и половозрастных характеристик населения) малых городов и сел Восточной Украины PDF (Russian)
A. M. Fedota 341-345
Анализ ассоциаций полиморфных вариантов гена MTHFR с онкопатологиями у пробандов с псориазом и их родственников PDF (Russian)
A. M. Fedota, L. V. Belyaeva, A. S. Solodyankin, A. V. Admakina 345-349
Радиопротекторный эффект комплексного витаминного препарата «Веторон» в культуре лимфоцитов периферической крови человека PDF (Russian)
O. V. Shemetun, O. A. Talan, M. A. Pilinskaya 349-352


ISSN: 2415-3826