Том 12, № 1 (2014)

Зміст

Оригінальні статті

5S рДНК Dactylus glomerata (Poaceae): молекулярна організація та застосування у систематиці PDF (English)
A. R. Volkov, I. I. Panchuk 3-11
Роль ізоформи каталази САТ2 у ранній відповіді Arabidopsis thaliana на тепловий стрес PDF
І. М. Буздуга, Р. А. Волков, І. І. Панчук 12-19
Модифікація радіаційно-індукованих ефектів в культурі лімфоцитів людини під впливом аскорбінової кислоти PDF (Russian)
Э. А. Дёмина, Е. П. Пилипчук 20-25
Оцінка результатів преімплантаційного скринингу у программах ЕКЗ с ICSI у подружніх пар старших 35 років PDF (Russian)
М. И. Кононенко, С. В. Денисенко, Н. Г. Горовенко 26-35
Оцінка гетерозису і типу успадкування довжини замикаючих клітин продихів Triticum aestivum L. в польових умовах PDF (Russian)
Н. П. Ламари, В. И. Файт 36-43
Внесок генів системи детоксикації ксенобіотиків в ризик розвитку афективних розладів PDF (Russian)
Н. Н. Левкович, Н. Г. Горовенко 44-51
Дослідження харчової продукції та сировини щодо вмісту генетично модифікованих інгрідієнтів PDF (English)
N. B. Novak, R. V. Oblap 52-57
Біологічне різноманіття сільськогосподарських тварин як об’єкт і предмет збереження генетичних ресурсів тваринництва України PDF
Б. Є. Подоба, П. П. Джус, О. В. Сидоренко, Л. В. Вишневський, І. В. Гузєв, Н. М. Кузебна 58-64
Фізіологічні та морфометричні характеристики нових форм та сортів ярого рижію (Camelina sativa) PDF
Д. Б. Рахметов, С. О. Рахметова, Ю. М. Бойчук, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець 65-77
Детекція пшенично-житніх транслокацій за допомогою ДНК-маркерів та електрофорезу білків PDF
А. І. Степаненко, О. М. Благодарова, Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, О. І. Рибалка 78-83
Структура населення Харківської області по поліморфним варіантам ApaI і TaqI гену VDR3 PDF (Russian)
А. М. Федота, А. А. Снурникова 84-89
Внутрішньовидові спонтанні хромосомні мутації у деяких гризунів, поширених в Азербайджані, індукція їх іонізуючим випромінюванням і корекція PDF (English)
E. N. Shamilov, A. S. Abdullayev, G. N. Quliyev, E. T. Memmedrzayeva, V. E. Shamilli, I. V. Azizov 90-97
Наявність генетичного зв’язку між довжиною суцвіття та іншими ознаками у сої PDF
О. З. Щербина, В. Г. Михайлов 98-102

Оглядові статті

Генетичні та епігенетичні детермінанти радіаційного канцерогенезу PDF (Russian)
Э. А. Дёмина 103-112
Результати теоретичних досліджень та їх застосування у селекції соняшнику PDF (Russian)
В. В. Кириченко, В. И. Сивенко, Е. Н. Макляк, А. А. Сивенко, А. З. Сатаров, Е. А. Лебеденко, В. В. Андриенко, Н. С. Харитоненко, А. Н. Брагин, Т. В. Шишман 113-121

Особистості

Кері Малліс – винахідник ПЛР. До 70-річчя від дня народження PDF
Н. Е. Волкова 122-127

Ювілеї

Федір Іванович Товкач (до 60-річчя від дня народження) PDF
  128-129

Некрологи

Михайло Васильович Зубець (7.04.1938 – 7.01.2014) PDF
  130-131

Інформація

IX Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист PDF
  132-133
IV Міжнародна конференція «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології» PDF
  134
Звіт за 2013 рік про роботу первинної організації УТГіС Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України PDF
  135-140
Від редколегії PDF
  141
Правила для авторів PDF
  142

Мовний порадник

Мовний порадник PDF
О. В. Підпала 143


ISSN: 2415-3680