Том 15, № 2 (2017)

Зміст

Зміст PDF
  133-134

Від головного редактора

Післяслово до Х з’їзду Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова PDF
В. А. Кунах 135-137

Оригінальні статті

Вплив хлориду натрію на активність дегідроаскорбатредуктази у нокаутного по каталазі 2 мутанту Arabidopsis thaliana PDF
І. M. Буздуга, Р. А. Волков, І. І. Панчук 138-144
Кластерний аналіз в селекції гречки PDF
Л. А. Вільчинська, О. П. Городиська, М. В. Диянчук, О. О. Камінна 145-149
Ідентифікація аллелів самонесумісності у сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції PDF
Я. І. Іванович, Н. В. Тряпіцина, К. М. Удовиченко, Р. А. Волков 150-158
Оцінка генетичноЇ різноманітності різних видів деревних рослин за допомогою поліморфізму інтронів генів β-тубуліну PDF
Л. О. Калафат, Н. М. Пірко, А. Є. Демкович, С. М. Приваліхін, А. М. Рабоконь, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 159-166
Збільшення тривалості життя Drosophila melanogaster за умов розвитку при підвищеній щільності личинкової популяції PDF
Г. С. Караман, О. М. Вайсерман, О. К. Коляда, О. Г. Забуга, А. В. Писарчук, Н. М. Кошель, Л. В. Мєхова, І. А. Козерецька 167-173
Вплив голодування, осмотичного та сольового стресів на транскрипційні профілі генів основних білків, залучених до розвитку аутофагії за участю мікротрубочок PDF
В. Д. Оленєва, Д. І. Литвин, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 174-180
Кардіоспецифічна делеція гену beta-катеніну асоційована із порушенням активності сигнальних каскадів залучених до розвитку гіпертрофії міокарду PDF
О. Л. Пальчевська, В. В. Балацький, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень 181-186
Характеристика сортів пшениці селекції Полтавської державної аграрної академії за допомогою маркерів до генів, що визначають важливі господарсько-агрономічні ознаки PDF
Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар, М. К. Топораш, А. О. Бакума, В. М. Тищенко 187-195

Дискуссії

Когнітивна еволюція або когнітивний онтогенез? PDF (Russian)
А. Н. Михеев 196-201

Історія

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова та кафедра генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка — 50 років співпраці PDF
С. В. Демидов, І. А. Козерецька, В. А. Кунах 202-206

Особистості

Професор С. В. Клименко — видатний український селекціонер плодових рослин (до 80-річчя від дня народження) PDF
В. А. Кунах 207-210
Академік НААН Борис Володимирович Дзюбецький (до 80-річчя від дня народження) PDF
А. В. Черенков, В. Ю. Черчель 211-214
Професор Н. М. Дробик — талановитий учений, викладач і організатор науки (до 50-річчя від дня народження) PDF
Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк, М. З. Мосула, В. А. Кунах 215-218

Ювілеї

Богдан Павлович Мацелюх (до 85-річчя від дня народження) PDF
  219-220
Михайло Якович Єфіменко (до 75-річчя від дня народження) PDF
  221-222
Василь Степанович Мамалига (до 75-річчя від дня народження) PDF
  223-224

Некрологи

Станіслав Петрович Васильківський (23.01.1941 –25.07.2017) PDF
  225-226
Вереса Василівна Сарнацька (8.09.1934–11.11.2017) PDF
  227-228

Хроніка

Сучасний стан геноміки та біохімії сільськогосподарських рослин (за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин», 12 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна) PDF
Н. Е. Волкова 229-232
Проблеми еволюції, доместикації, генетики, селекції і біотехнології у тваринництві PDF
А. М. Хохлов, Д. І. Барановський 233-238

Інформація

X з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова PDF
  239-244
Протокол X з’їзду Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова» (УТГіС) PDF
  245-251
XIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист № 1 PDF
  252-257
Про розширене організаційне засідання Президії УТГіС щодо присвоєння імені М.І. Вавилова Національному природному парку «Черемоський» PDF
  258


ISSN: 2415-3680