Editorial board

Chief Editor:
Kunakh Viktor
Deputy editors:
Ya. B. Blume (Kyiv), N. M. Drobyk (Ternopil), S. I. Kovtun (Kyiv region)

I. V. Azizov (Baku, Azerbaijan); A. V. El’ska (Kyiv); I. D. Rashal (Riga, Latvia); I. O. Andreev (Kyiv); A. I. Yemets (Kyiv); V. N. Reshetnikov (Minsk, Belarus); D. G. Butkauskas (Vilnius, Lithuania); I. S. Karpova (Kyiv); A. A. Sybirny (Lviv); Yu. V. Vagin (Kyiv); I. A. Kozeretska (Kyiv); V. A. Sidorov (Ukraine, USA); N. E. Volkova (Odesa); L. L. Lukash (Kyiv); G. D. Telegeev (Kyiv); A. V. Holubenko (Kyiv); V. G. Mykhailov (Kyiv region); T. K. Ternovska (Kyiv); N. G. Gorovenko (Kyiv); I. B. Mosse (Minsk, Belarus); G. Fedak (Ottawa, Canada); О. V. Dubrovna (Kyiv); I. I. Panchuk (Chernivtsi); V. О. Fedorenko (Lviv)

Editorial Council:

А. Atanasov (Sofia, Bulgaria); N. V. Kuchuk; А. F. Stelmakh (Odessa); Yu. Yu. Gleba (Ukraine, FRG); V. A. Lemesh (Minsk, Belarus); F. І. Тоvкach (Kyiv); R. A. Volkov (Chernivtsi); B. P. Matselyukh (Kyiv); V. М. Totskiy(Odessa); V. V. Kyrychenko (Kharkiv); V. V. Morgun (Kyiv); R. Hasterok (Katowice, Poland); А. V. Кіlchevsky (Minsk, Belarus); M. V. Roik (Kyiv); L. V. Khotylova (Minsk, Belarus); O. I. Kornelyuk (Kyiv); S. YU. Ruban (Kyiv); S. V. Chebotar (Odesa); V. A. Kravchenko (Kyiv); T. M. Satarova (Dnipro); M. Sándor (Mosonmagyarovar, Hungary)

Executive editor:
Konvalyuk Iryna