Professor N. M. Drobyk — a talented scientist, teacher and organizer of science (to the 50th anniversary)

  • L. R. Grytsak Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2
  • G. B. Gumenyuk Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2
  • M. Z. Mosula Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2
  • V. A. Kunakh Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Україна, 03143, м. Київ, вул. акад. Заболотного, 150

Abstract

Висвітлено основні віхи життєвого шляху і найголовніші наукові здобутки та досягнення у науковій, педагогічній і науково-організаційній роботі віце-президента Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, голови Тернопільського обласного відділення УТГіС Надії Михайлівни Дробик — відомого українського генетика, еколога і біотехнолога, доктора біологічних наук, професора, декана хіміко-біологічного факультету, професора кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, завідувачки лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ), авторки понад 350 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі шести патентів України, близько 160 статей у провідних фахових наукових виданнях, 30 з яких опубліковані за кордоном, 20 навчальних посібників та методичних рекомендацій; учасника понад 150 наукових конференцій, з’їздів і симпозіумів.

Ключові слова: Н. М. Дробик, історія науки, генетика і біотехнологія рослин, екологія.