Внутрішньовидові спонтанні хромосомні мутації у деяких гризунів, поширених в Азербайджані, індукція їх іонізуючим випромінюванням і корекція

E. N. Shamilov, A. S. Abdullayev, G. N. Quliyev, E. T. Memmedrzayeva, V. E. Shamilli, I. V. Azizov

Анотація


Мета. У роботі досліджено внутрішньовидові спонтанні мутації хромосом гризунів, поширених у різних районах Азербайджану, вивчено вплив гамма випромінювання в дозах 1 і 4 грей на хромосомні аберації в кістковому мозку щурів, які попередньо отримали екстракт зі збору лікарських рослин шляхом ін'єкції. Методи. Виконано роботи з вивчення морфології хромосом, змін гетерохроматинових частин хромосом, районів утворення ядерець хромосом, біометрична обробка хромосомних аберацій. Результати. Відзначено внутрішньопопуляційні спонтанні хромосомні мутації у звичайних польових мишей на Малому Кавказі. У нормальному каріотипі хромосоми п'ятої пари великі субтелоцентрічні, тоді як в анормальному кариотипі одна з п'ятої пари хромосом була гетероморфною і мала акроцентричну будову. Гетерохромні хромосоми відрізняються і за гетерохромативним складом. У процесі видоутворення відзначаються в основному перицентричні інверсії, транслокації Робертсона і тандемні транслокації. У метафазних дисках поряд з хромосомними мутаціями виявлені структурний гетерохроматин і райони утворення ядерець. Виявлено, що екстракт із збору лікарських рослин сприяє зниженню структурних порушень хромосом утворених під дією радіації і забезпечує нормальне функціонування клітини. Висновки. Спонтанні мутації в п'ятій парі хромосом можна було розглянути як початок видоутворення, проте в останніх дослідженнях на Малому Кавказі не виявлені особини, що мають такий тип мутації. У каріотипі виду Microtus mayori виявлені асоціації в районах утворення ядерець, відзначені міжхромосомні асоціації та висловлено припущення про механізм асоціації.

Ключові слова: хромосома, дика миша, екстракт, каріотип, радіація.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.