Том 16, № 2 (2018)

Зміст

Зміст PDF
  141-142

Оригінальні статті

Антифунгальна та рістрегулююча дія нових металоорганічних сполук PDF
О. В. Башта, Л. П. Пасічник, Н. М. Волощук, Г. Г. Репіч, О. О. Жолоб, О. В. Васильченко, О. С. Сорокін, Т. В. Ширина, С. І. Орисик, Л. Г. Пальчиковська 143-149
Вплив передпосівного опромінення насіння на солестійкість нута баранячого PDF (Russian)
Э. С. Джафаров, М. З. Велиджанова, Дж. Р. Оруджева 150-158
Дослідження прояву трансгенів після Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta пшениці Triticum aestivum L. PDF
Н. А. Жалій, М. О. Банникова, М. О. Плугатар, Л. Г. Великожон, А. М. Тараненко, Б В. Моргун 159-165
Молекулярна організація 5S рДНК пажитниці багаторічної Lolium perenne L. PDF
О. О. Іщенко, І. І. Панчук 166-173
Аналіз мейозу в сортів пшениці озимої м'якої — носіїв пшенично-житніх транслокацій 1BL.1RS та 1AL.1RS PDF
І. І. Лялько, О. В. Дубровна, Б. В. Моргун 174-182
Нові взаємодії скафолдного білка інвадоподій TKS5 з білками перебудови актинового цитоскелету, ендо-/екзоцитозу та ремоделювання клітинної мембрани PDF
Я. М. Немеш, С. В. Кропивко 183-189
Визначення зведеного латентного показника пристосовуваності (ЗЛПП) із врахуванням внеску деяких показників довкілля для популяцій Deschampsia antarctica острова Галіндез (Морська Антарктика) в сезон 2017/2018 PDF
І. Ю. Парнікоза, Н. Ю. Мірюта, В. Ю. Іванець, Є. О. Дикий 190-202
Введення в культуру in vitro та цитогенетичний аналіз рослин Iris attica Boiss. & Heldr. та Iris pseudopumila Tineo PDF
М. О. Твардовська, І. О. Андрєєв, В. А. Кунах 203-211
Поліморфізм у короткому плечі 1R хромосоми жита в лініях пшениці, що мають 1RS.1BL транслокацію та 1R(1В) заміщення з різних джерел PDF
М. К. Топораш, І. К. Моцний, А. Бьорнер, П. Cурділль, С. В. Чеботар 212-216
ПЛР-аналіз генів фотоперіодичної чутливості у сортів м’якої озимої пшениці селекції Білоцерківської дослідно-селекційної станції PDF (Russian)
В. М. Филимонов, А. А. Бакума, Г. А. Чеботарь, Л. А. Бурденюк-Тарасевич, С. В. Чеботарь 217-226
Зв’язок між частотою інфікування Wolbachia та різними фенотипами в природних популяціях Drosophila melanogaster з радіоактивно забруднених та чистих територій України PDF (English)
N. V. Gora, S. V. Serga, O. M. Maistrenko, O. V. Protsenko, I. A. Kozeretska 227-234

Особистості

Професор Любов Леонідівна Лукаш (до 70-річчя від дня народження) PDF
О. В. Підпала, В. А. Кунах 235-239
Професор Тетяна Миколаївна Сатарова (до 60-річчя від дня народження) PDF
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, К. В. Деркач 240-242

Ювілеї

Андрій Андрійович Сибірний (до 70-річчя від дня народження) PDF
  243-245
Лідія Степанівна Боднар (до 60-річчя від дня народження) PDF
  246-247

Некрологи

Созінов Олексій Олексійович (26.04.1930-04.08.2018) PDF
  248-249

Хроніка

ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» PDF
А. В. Голубенко, Н. М. Дробик, О. О. Пороннік, В. А. Кунах 250-255

Інформація

XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист № 1 PDF
  256-262
Правила для авторів PDF
  263-264


ISSN: 2415-3680