Визначення зведеного латентного показника пристосовуваності (ЗЛПП) із врахуванням внеску деяких показників довкілля для популяцій Deschampsia antarctica острова Галіндез (Морська Антарктика) в сезон 2017/2018

І. Ю. Парнікоза, Н. Ю. Мірюта, В. Ю. Іванець, Є. О. Дикий

Анотація


Мета роботи полягала у визначенні показника комплексної адаптивності — зведеного латентного показника пристосовуваності (ЗЛПП) для дослідних популяцій Deschampsia antarctica É. Desv. Острова Галіндез та оцінці внеску у цей показник таких факторів довкілля, як температура поверхні та вміст органогенів у ґрунті. Матеріали і методи. Визначення ЗЛПП проведене на основі попарного порівняння різниць між популяціями за дослідженими параметрами із застосуванням математичного методу регресії. Температура поверхні ґрунту виміряна логерами протягом квітня 2017 р. — квітня 2018 р. Результати та висновки. Охарактеризовано температурні коливання впродовж грудня 2017 р. — лютого 2018 р. для дванадцяти дослідних популяцій D. antarctica та ділянки угруповання торф’янистих мохів острова Галіндез, Аргентинських островів, Морська Антарктика. Показано значні варіації середньодобової температури поверхні ґрунту впродовж дослідженого періоду між популяціями, особливо у грудні та січні. На основі виміряних для сезону 2017/18 рр. показників проективного покриття, морфометричних показників генеративних рослин та вмісту білків насіння розраховано значення ЗЛПП D. antarctica для даного сезону. Розраховано значення зведеного показника впливу температури для літніх місяців сезону (ЗПВТ) та зведеного показника впливу вмісту органогенів ґрунту (ЗПВГ) на окремі параметри пристосовуваності рослин D. antarctica. Показано, що ЗПВТ має достовірний внесок у ЗЛПП в грудні і січні, в момент найбільшої варіації температури. ЗПВГ має достовірний внесок у ЗЛПП лише у сумі із ЗПВТ.
Ключові слова: Deschampsia antarctica, зведений латентний показник пристосовуваності (ЗЛПП), внесок температури поверхні та вмісту органогенів ґрунту у комплексну адаптивність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.