Антифунгальна та рістрегулююча дія нових металоорганічних сполук

О. В. Башта, Л. П. Пасічник, Н. М. Волощук, Г. Г. Репіч, О. О. Жолоб, О. В. Васильченко, О. С. Сорокін, Т. В. Ширина, С. І. Орисик, Л. Г. Пальчиковська

Анотація


Мета даної роботи полягала у дослідженні нових хелатних комплексів платини, паладію та міді з різними органічними лігандами щодо антифунгальної дії по відношенню до фітопатогенних грибів роду Fusarium та визначенні характеристик їхнього впливу на енергію проростання і схожість насіння зернових культур. Методи. Антифунгальну активність визначали in vitro методом дифузії в агар (метод «колодязів»). Тест-організмами слугували чисті культури грибів роду FusariumF. culmorum 3260/4, F. verticillioides та F. sporotrichioides. Визначення енергії проростання та схожості зернових культур здійснювали відповідно до вимог Державного стандарту. Результати. За результатами первинного скринінгу виявлено, що паладієвий комплекс Н впливає на два штами грибів роду Fusarium, причому по відношенню до штаму F. culmorum 3260/4 він проявляє фунгіцидну, а до F. verticillioides фунгістатичну дію із зонами затримки росту 25 мм та 20 мм відповідно. Мідний комплекс 2 показав незначну фунгіцидну дію щодо штаму F. culmorum 3260/4 (зона затримки росту 12 мм). Обробка насіння озимої пшениці, ярого ячменю та кукурудзи показала, що комплекси Н і 2 є менш токсичними ніж препарат порівняння — комерційний фунгіцид тебуконазол. Комплекси Н і 2 мали значно менший негативний вплив на енергію проростання всіх тест-культур ніж тебуконазол. Щодо схожості насіння, то мідний комплекс 2 проявляв помітну рістстимулюючу дію порівняно з досліджуваним насінням злаків в умовах проростання без обробки препаратами (вода). Висновки. Досліджувані комплекси можуть розглядатися як перспективні антифунгальні агенти з рістрегулюючими властивостями. Надалі буде проведена спрямована модифікація структури комплексів з метою отримання більш ефективних сполук із заданими властивостями.
Ключові слова: металоорганічні сполуки, антифунгална та рістрегулююча дія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.