Введення в культуру in vitro та цитогенетичний аналіз рослин Iris attica Boiss. & Heldr. та Iris pseudopumila Tineo

М. О. Твардовська, І. О. Андрєєв, В. А. Кунах

Анотація


Мета. Підбір умов для введення в культуру in vitro двох видів півників — Iris attica та I. pseudopumila для отримання асептичних проростків з наступною реінтродукцією в природне середовище, а також цитогенетичний аналіз отриманих рослин. Методи. Висадження in vitro насіння, отримання рослин in vitro. Цитогенетичний аналіз клітин кореневої меристеми, визначення хромосомного числа у метафазах мітозів, проведення анафазного аналізу. Результати. Введено в культуру in vitro рослини I. attica та I. pseudopumilа. Отримано асептичні проростки, які активно росли на середовищі MС/2 без фітогормонів. Проведені експерименти з адаптації досліджених видів до умов закритого ґрунту виявили високий рівень приживання рослин. Встановлено хромосомне число 2n = 16 для рослин обох видів — I. attica та I. pseudopumilа. Рослини характеризувалися міксоплоїдією, рівень якої для I. pseudopumila становив 10,9 %, а для I. attica — 30,4 %. Анафазний аналіз виявив 2,6 % клітин з хромосомними порушеннями у клітинах корінців проростків I. pseudopumila, у I. attica хромосомних перебудов не виявлено. Висновки. Підібрано умови введення в культуру in vitro півників I. attica та I. pseudopumilа, а також отримання асептичних проростків з високим рівнем приживання у закритому ґрунті. Для отриманих рослин цих видів встановлено хромосомне число 2n = 16. В апікальній меристемі корінців проростків виявлено міксоплоїдію, рівень якої у зразках I. attica втричі перевищував такий у рослин I. pseudopumila.
Ключові слова: I. attica Boiss. & Heldr., I. pseudopumila Tineo, асептичні проростки, анафазні аберації, міксоплоїдія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.