Зв’язок між частотою інфікування Wolbachia та різними фенотипами в природних популяціях Drosophila melanogaster з радіоактивно забруднених та чистих територій України

N. V. Gora, S. V. Serga, O. M. Maistrenko, O. V. Protsenko, I. A. Kozeretska

Анотація


Мета. Дослідити взаємозв’язок між частотами інфікування Wolbachia та змінених фенотипів Drosophila melanogaster з різних локалітетів України, включаючи Чорнобильську зону відчуження, протягом 2013–2014. Методи. Були започатковані ізосамкові лінії для популяцій Умані, Інкерману, Одеси, Варви, Києва, Дрогобичу, Янова та Чорнобильської зони відчуження (Поліське, Чорнобиль та Чорнобильська атомна електростанція). Також було проведено заміри фонового рівня радіації (мкЗв/год) в сайтах збору. Мухи утримувались в лабораторних умовах протягом двох поколінь. Для мух покоління F2 кожної ізосамкової лінії був проведений аналіз візуально помітних фенотипових відмінностей від дикого типу. Виявлені фенотипові зміни було розділено на три категорії: порушеннями поперечної жилки крила C2, помітні фенотипові зміни (які не успадковуються) та мутації (успадковуються). Для визначення присутності Wolbachia в ізосамкових лініях було проведено полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) зі специфічними праймерами до генів 16S rRNA та wsp (Wolbachia surface protein) бактерії. Результати. Найвищий рівень мутантних фенотипів виявлено в популяціях з Чорнобильської зони відчуження, відповідно, було показано їхній зв’язок з фоновим рівнем радіації (p = 0.0241). Результат змішаної генералізованої регресії показав, що фенотипи з порушеннями C2 корелюють з присутністю ендосимбіонту (p = 0.03473) в популяціях з радіоактивно забруднених територій. Висновок. Частота інфікування Wolbachia не впливає на частоту фенотипових змін та мутацій у досліджуваних популяціях. Тим не менше, показаний зв’язок частоти інфікування бактерією з частотою порушень жилки С2 для популяцій з забруднених територій, хоча механізми такого зв’язку потребують подальших досліджень.
Ключові слова: Drosophila melanogaster, Wolbachia, ендосимбіонт, фонова радіація, мутація, фенотипова зміна, дальня поперечна жилка.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.