Том 13, № 1 (2015)

Зміст

Оригінальні статті

Стійкість до гліфосату і глюфозінату в поколіннях Т1–Т2 біотехнологічних рослин ріпаку (Brassica napus L.) PDF
Л. О. Сахно, І. К. Комарницький, М. В. Кучук 3-10
Алельний стан молекулярно-генетичних маркерів генів, асоційованих із чутливістю до токсинів А та В Pyrenophora tritici-repentis і токсину А Stagonospora nodorum серед українських сортів пшениці PDF (English)
A. V. Karelov, N. A. Kozub, I. A. Sozinov, A. A. Sozinov, Ya. B. Blume 11-17
Характеристика компонентного складу 7S і 11S глобулінів сортів сої різного філогенетичного походження PDF (Russian)
В. Г. Адамовская, О. О. Молодченкова, Т. В. Картузова, В. И. Сичкарь, Г. Д. Лаврова, Л. Я. Безкровная 18-22
Алельні поліморфізми генів GSТР1, FGB та PAI-1 як ймовірні маркери раннього мимовільного переривання вагітності у людини PDF
Н. В. Виштак, Л. Б. Чорна, Г. В. Макух, Д. В. Заставна 23-27
Генетична трансформація м’якої пшениці з використанням векторних конструкцій, що містять гени метаболізму проліну PDF (Russian)
С. С. Воронова, А. Н. Гончарук, А. В. Бавол, О. В. Дубровная 28-33
Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта Cat2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу PDF
Н. О. Діденко, І. М. Буздуга, Р. А. Волков, І. І. Панчук 34-38
Вплив репаративного ензиму MGMT та супутнього йому білка MARP на цитотоксичну дію алкілувальних сполук в культурах клітин людини PDF (Russian)
Е. В. Коцаренко, О. А. Акуленко, В. В. Лыло, Т. А. Рубан, Л. Л. Мацевич, А. Я. Главацкий, О. В. Маркова, К. А. Кардаш, И. Н. Шуба, Л. Л. Лукаш 39-45
Отримання та культивування бородатих коренів рослин Bidens pilosa L. PDF
Н. А. Матвєєва, А. М. Шаховський 51-55
Прояв стабільності та пластичності генотипів пшениці м’якої озимої в умовах лісостепового екотопу PDF
Т. З. Москалець 51-55
Дуплікація dup 24-bp в гені хітотриозидази CHIT1 у здорових осіб та пацієнтів з хворобою Гоше в Україні PDF
Н. В. Ольхович 56-61
Генетичні аспекти оцінки генофонду деяких порід свиней PDF
І. Ф. Парасочка, К. В. Бодряшова 62-67
Послідовність хромосоми Streptomyces globisporus 1912-2, гомологічна гену afsA S. griseus NBRC 13350 PDF
Л. В. Поліщук 68-72
Аналіз ефективності роботи системи сайт-специфічної рекомбінації Cre/LoxP впродовж декількох поколінь трансформантів Arabidopsis thaliana PDF
А. С. Секан 73-80
Організація та мінливість міжгенного спейсера 5S рДНК Lathyrus venetus PDF
Ю. О. Тинкевич, А. О. Невельська, І. І. Чорней, Р. А. Волков 81-87
Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних локусів c.454-397T/C та с.454-351А/G гена рецептора естрогенів ESR1 у сімейних пар із ідіопатичним безпліддям PDF
М. Я. Тиркус 88-94
Аналіз поліморфного варіанта G742A гена BHMT у хворих на псоріаз PDF (Russian)
А. М. Федота, Л. В. Рощенюк, А. В. Адмакина, И. В. Горайчук 95-99
Оцінка впливу бактеріальних ліпополісахаридів на стійкість рослин Arabidopsis thaliana до фітопатогенних бактерій PDF
Ю. В. Шиліна, М. І. Гуща, О. С. Моложава, О. П. Дмитрієв 100-104

Історія

«Чарівна паличка» біології – дар ченця з Брно. До 150-річчя публікації роботи Г. Менделя «Досліди над рослинними гібридами» PDF (Russian)
Ю. В. Вагин 105-108

Ювілеї

Евсиков Вадим Иванович: портрет в интерьере. К 80-летию со дня рождения PDF (Russian)
  109-112

Некрологи

Наталія Володимирівна Солодюк (8.02.1938 –17.11.2014) PDF
  113
Анатолій Федорович Бобер (10.02.1937 – 7.11.2014) PDF
  114

Інформація

X Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист № 2 PDF
  115


ISSN: 2415-3680