Yevsikov Vadym Ivanovych: portrait in the interior. To 80th anniversary

  • Yu. V. Vagyn Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine, Ukraine, 03680, Kyiv, Akademika Zabolotnoho str., 150