Том 11, № 2 (2013)

Зміст

Оригінальні статті

Алельний поліморфізм генів рецепторів, що активуються проліфераторами пероксисом (PPAR) та їхнього коактиватора (PPARGC1B) у спортсменів різних видів спорту PDF
С. Б. Дроздовська, В. Є. Досенко, В. М. Ільїн 207-218
Зниження репродуктивного успіху у Drosophila melanogaster з радіоактивно забруднених регіонів України PDF (English)
I. A. Kozeretska, O. V. Protsenko, I. V. Kunda-Pron’, B. A. Fuller, A. P. Møller, T. A. Mousseau 219-225
Ізоформи фітогемаглютиніну як індуктори апоптозу пухлинних клітин in vitro PDF
Т. О. Кочубей, О. В. Максимчук, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень, Л. Л. Лукаш 226-233
Взаємозв’язок жирнокислотного складу клітинної стінки штаму дріжджів Kluyveromyces marxianus УКM Y-305 з продукуванням 2-фенілетанолу та етанолу PDF
О. Г. Мамєєва 234-241
Частота і спектр мутацій в М2-М3 озимої м'якої пшениці, індукованих хіральними стереоізомерами нітрозоалкілсечовини PDF
В. В. Моргун, О. М. Катеринчук, Т. В. Чугункова 242-249
Генетичне різноманіття популяцій Gentiana lutea L. з хребта Свидівець Українських Карпат PDF
М. З. Мосула, І. І. Конвалюк, В. М. Мельник, І. О. Андрєєв, О. М. Бублик, Н. М. Дробик, В. А. Кунах 250-259
Окисна модифікація білків у Arabidopsis thaliana дикого типу та мутантної лінії КО-СAT2 за дії теплового стресу PDF
Т. О. Руснак, Р. А. Волков, І. І. Панчук 260-266
Експресія трансгена desC ціанобактерії в рослинах ріпаку не змінює їхньої холодостійкості PDF (Russian)
М. С. Сливец, Л. А. Сахно, Ю. В. Шелудько 267-275
Молекулярна організація та еволюція 5S рибосомної ДНК Sphinx ligustri PDF
А. П. Статна, О. В. Череватов, Р. А. Волков 276-282
ETR-VNTR та групоспецифічне SNP-типування штамів Mycobacterium tuberculosis, що циркулюють у м. Києві PDF
Ю. О. Чередник, О. В. Анопрієнко, Н. Г. Горовенко, Ю. І. Фещенко 283-291
Взаимосвязь признаков милдьюустойчивости и оидиумоустойчивости в гибридном потомстве Fı винограда PDF (Russian)
Г. М. Шихлинский, Н. Ч. Мамедова, А. И. Акперов 292-298
Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за ознакою «маса 100 насінин» PDF
О. З. Щербина, В. Г. Михайлов, О. О. Тимошенко 299-304

Оглядові статті

Еволюційні аспекти структурно-функціональної організації видових геномів і проблема оцінки перспективних для селекції видів PDF (Russian)
В. Н. Стегний 305-312
Роль генетичного поліморфізму в еволюції: концепція неодарвінізму PDF (Russian)
Ю. В. Вагин 313-320
Геометрический код жизни по Владимиру Вернадскому PDF (Russian)
С. И. Малецкий 321-348
Генетичні основи еволюції, селекції і біотехнології та проблеми біосферології (За матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», 23-27 вересня 2013 р., Алушта, Україна) PDF
Н. М. Дробик, В. А. Кунах 349-360

Особистості

Професор А.І. Опалко – відомий український селекціонер і генетик (до 70-річчя від дня народження) PDF
В. А. Кунах 361-367

Рецензії

Рецензия на книгу В.А. Кунаха «МОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГЕНОМА РАСТЕНИЙ» PDF (Russian)
В. А. Драгавцев 368

Ювілеї

ІВАН ПЕТРОВИЧ ПЕТРЕНКО. До 75-річчя від дня народження PDF
  369-370

Інформація

IX Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист PDF
  371-374

Мовний порадник

Як правильно українською PDF
О. В. Підпала 375-376


ISSN: 2415-3680