Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.)

В. Д. Бугайов, В. М. Горенський, В. С. Мамалига, А. М. Максімов

Анотація


Мета. Люцерна посівна в Україні є однією з найбільш поширених кормових культур із багаторічних бобових трав. Більшість сортів, що вирощуються сьогодні, недостатньо адаптовані до ряду несприятливих абіотичних і біотичних факторів середовища. Сорт РОСАНА був створений для вирішення деяких із вищеозначених проблем за умов Полісся і Лісостепу України. Методи. З травостою люцерни сорту Регіна, створеного в попередні роки з генетичної плазми сортів WL 202 (США) і Веселоподолянська 11 (Україна), було відібрано 560 рослин, які вирізнялися високою зимостійкістю та комплексом господарсько-цінних ознак. Упродовж чотирьох циклів вивчення проводилися вибраковки за рівнем урожаю зеленої маси і насіння, облистяності, стійкості до збудників кореневих гнилей та інших хвороб, інтенсивності відростання навесні і восени. Результати. Сорт РОСАНА нагадує сорт Регіна за формою куща, розміром листя, висотою рослин, тривалістю окремих фаз росту і розвитку та класом спокою. Сорт характеризується високою інтенсивністю відростання, за вегетаційний період здатний формувати 3–4 укоси з підвищеною якістю корму, підвищеною насіннєвою продуктивністю. Стійкий до кореневих гнилей, посухостійкий та зимостійкий. Стійкий до вилягання. Середньостиглий. Період продуктивного довголіття 4–5 років. Висота рослин першого укосу – 80–90 см. Урожайність насіння – 0,5 т/га. Збір сухої речовини – 14,5–15,0 т/га. Вміст білка – 20,9 %, клітковини – 21,4 %. До першого укосу 54–55 днів. Облистяність – 48%. Висновки. Сорт РОСАНА за кормовою та насіннєвою продуктивністю достовірно перевищує сорт Регіна та умовний стандарт. Характеризується рядом інших господарсько-цінних ознак. Рекомендується для поширення в зонах Полісся і Лісостепу України в чистих та змішаних посівах з іншими багаторічними травами для виробництва високоякісних кормів (сінаж, сіно, трав’яні гранули).

Ключові слова: люцерна посівна, сорт, зимостійкість, суха речовина, насіння.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.