Глобалізація в голштинізації: досягнення і генетичні небезпеки

Д. І. Барановський, А. М. Хохлов, Т. М. Данілова

Анотація


Мета. Великомасштабна селекція ґрунтується на використанні сучасних досягнень популяційної генетики, створенні автоматизованих інформаційних систем за допомогою електронно-обчислювальної техніки, моделюванні й оптимізації селекційних програм на ЕОМ та сучасних біологічних технологій відтворення тварин. Централізація селекційної роботи дає можливість за єдиною програмою проводити генетичне вдосконалення великих масивів молочної худоби в межах окремих порід з ефективним використанням досягнень практичної селекції в окремих стадах у результаті індивідуального відбору та підбору. Методи. В умовах великомасштабної селекції відбувається об’єднання в єдиний селекційний процес племінних, репродукторних і товарних стад, а кінцевою метою програми селекції є перенесення отриманих селекційних досягнень в активній частині породи на все поголів’я породної популяції. У зв’язку із впровадженням у практику системи великомасштабної селекції виникає проблема оптимальної кількості ліній у популяціях окремих порід. У голштинській породі (більше 10 млн. корів) існує три лінії і три генеалогічні групи. На думку Ф.Ф. Ейснера (1986), для ведення ефективної селекційної роботи в породах неширокого ареалу розповсюдження необхідно мати 6–8 ліній, а широкого ареалу – не менше 15–20 ліній. Результати. Скорочення заводських ліній і генеалогічних груп у голштинській породі веде до скорочення генетичного різноманіття, а за безсистемного використання сперми бугаїв-лідерів призводить до спорідненого парування. Окрім того, за використання бугаїв, які мають в генотипі аномальні гени, а також їх синів та внуків частота генетичних аномалій у породній популяції швидко зростає. Висновки. Роботу з використання плідників необхідно проводити під постійним генетичним контролем. Усі дібрані для випробування бугаї та їхні дочки мають бути ідентифіковані за факторами груп крові. Крім того, плідників-лідерів необхідно перевіряти на наявність хромосомних аномалій, а в перспективі – і летальних факторів. Інтенсивне використання бугаїв-поліпшувачів, оцінених за нащадками, є основою ефективності великомасштабної селекції молочних порід худоби.

Ключові слова: великомасштабна селекція, порода, лінія, генотип, хромосомні аномалії.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.