Генотипові особливості морфогенетичних реакцій сортів і гібридів F1 пшениці озимої м’якої за проходження різних етапів андрогенезу in vitro

І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, М. С. Бойко

Анотація


Мета. Тестування гаплопродукційної здатності 47 сортів та 143 гібридів F1 озимої м’якої пшениці. Методи. Культура in vitro ізольованих пиляків пшениці. Відсоток новоутворень і регенерації зелених рослин для кожного генотипу розраховували від кількості висаджених пиляків. Результати. Виявлені відмінності щодо частоти індукції калусогенезу й здатності до регенерації рослин у процесі андрогенезу in vitro пшениці м’якої озимої. Діапазон варіювання показників гаплопродукції був широким і становив за показником «формування новоутворень» у сортів від 0 до 21,2 %, а у гібридів від 0 до 38,8 %; за показником «регенерації зелених рослин» ­– у сортів від 0 до 9,4 %, у гібридів від 0 до 9,1 %. Показано позитивний вплив 1BL/1RS транслокації на показники гаплопродукції в культурі ізольованих пиляків Triticum aestivum L. Висновки. Виявлені генотипоспецифічні морфогенетичні реакції мікроспор пшениці м’якої озимої в процесі андрогенезу in vitro. Встановлено, що гібриди F1 мають більший гаплопродукційний потенціал у культурі пиляків, ніж сорти. За період з 2011 р. до 2017 р. у селекційні відділи передано 580 ліній озимої м’якої пшениці.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, культура пиляків in vitro, калюс, регенерація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.