PTEN-пов’язані зміни експресії генів у пухлинах передміхурової залози людини

Г. В. Геращенко, О. В. Григорук, Л. В. Мевс, В. І. Кашуба

Анотація


Мета. Метою роботи було встановлення рівнів відносної експресії (ВЕ) PTEN та можливого впливу втрати його експресії на ряд пухлинно-асоційованих генів та гістологічні характеристики пухлин передміхурової залози (ПЗ) людини. Методи. ВЕ PTEN та 46 генів була визначена на 37 парах аденокарцином та умовно-нормальних тканин (УНТ) ПЗ і 20 аденомах методом ПЛР у реальному часі. Результати. Нами показано зниження ВЕ PTEN як у групі аденокарцином, так і в УНТ у порівнянні з аденомами ПЗ. Виявлено 54 % аденокарцином та 48,6 % УНТ та 25 % аденом з низькою експресією PTEN. З 46 досліджених генів ідентифіковано 9 диференційно експресованих у групах із різним рівнем ВЕ PTEN (ESR1, GCR, KRT18, MMP2, MMP9, SRD5A2, VIM, PCA3, HOTAIR). Виявлено ряд гістологічних характеристик, що корелюють із рівнем ВЕ PTEN у аденокарциномах ПЗ. Висновки. Виявлені порушення експресії PTEN у пухлинах ПЗ свідчать про початок змін експресії PTEN та пов’язаних із цим змін вже на стадії доброякісних пухлин. Показано ряд гістологічних характеристик пухлин, що пов’язані зі змінами експресії PTEN.
Ключові слова: пухлини передміхурової залози, відносна експресія генів, PTEN, ЕМП, гістологічні характеристики.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.