Генотипування сортів пшениці м’якої української селекції за допомогою маркера гена Lr48, що забезпечує помірну стійкість до бурої іржі

A. V. Karelov, N. A. Kozub, I. A. Sozinov

Анотація


Мета. Пшениця м’яка (Triticum aestivum L.) є однією з найбільш важливих і широко вирощуваних сільськогосподарських культур у світі. Для багатьох хвороб пшениці впровадження генів стійкості вважають найраціона-льнішим шляхом зменшити втрати урожаю ї контролювати поширення збудників. Метою цього дослідження було вивчення вибірки сортів пшениці м’якої української селекції за допомогою маркера гена Lr48. Методи. Зразки ДНК 46 сортів пшениці м’якої створених у Миронівському інституті пшениці ім. Ремесла Національної академії аграрних наук України разом із Інститутом фізіології рослин і генетики Національної академії наук України були досліджені за допомогою маркера IWB70147. Результати. Було виявлено, що 15 з 46 (або 32,6 %) сортів несуть асоційований зі стійкістю алель маркера. Висновки. Було виявлено, що асоційований зі стійкістю алель маркера гена Lr48 присутній у сортів пшениці м‟якої, створених у лісостеповій зоні України. Можливим джерелом алеля стійкості є Миронівська 808, яка зустрічається у родоводах багатьої українських і світових сортів. Дані, отримані в цьому дослідженні, можуть бути використані в селекційних програмах для вибору джерел по-мірної дорослої стійкості. Сорти Ювіляр Миронівський, Володарка і Пам‟яті Ремесла із дорослою стійкістю, яку забезпечує ген Lr48 також несуть пов‟язаний зі стійкістю алель гена Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Bdv1.
Ключові слова: молекулярні маркери, пшениці, гени стійкості, доросла стійкість рослин.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.