Вплив температури на личинковій стадії розвитку на тривалість життя Drosophila melanogaster

Г. С. Караман, О. М. Вайсерман, А. В. Писарук, Н. М. Кошель, Л. В. Мєхова, І. А. Козерецька

Анотація


Мета. Вивчити вплив різної температури стадій розвитку на тривалість розвитку і тривалість життя імаго Drosophila melanogaster. Методи. Статистичну значущість показників визначали за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) із подальшими апостеріорними порівняннями (Tukey HSD post hoc tests) розбіжностей між групами. Результати. Три-валість розвитку дрозофіл достовірно збільшувалася в 1,7 раза за зниження температури оточення від 27,5 до 20,0°С. Середня і максимальна тривалість життя мушок була максимальна за температури розвитку 22,5°С. За температури 20,0°С і вищої 22,5°С тривалість життя дрозофіл достовірно зменшувалася. Висновки. Отримані дані свідчать про достовірний вплив температури на стадії розвитку на тривалість життя мушок. Існує фізіологічний оптимум температури розвитку, за якого тривалість життя є максимальною. Вірогідно, це пов’язано з тим, що за оптимальної температури розвиток дрозофіл відбувається найбільш повноцінно і їх життєздатність найвища.
Ключові слова: Drosophila melanogaster, розвиток, тривалість життя, температура, личинкова стадія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.