Useful properties of independent fatty acids in milk fat of milk of the cow and the influence of genetic factors on their content

  • Z. V. Yemets
  • A. M. Mamenko

Abstract

Aim. Useful properties of essential fatty acids contained in cow milk fat and influence on their content (fatty acids) of genetic factors are analyzed in the article. Methods. The research was carried out in the course of a year by sampling of aggregate milk from cows of Ukrainian black-rippled dairy breed and Ukrainian red-rippled dairy breed, farm "Ukrainka Slobidsk" of Kharkiv region of the Institute of animal husbandry of Ukraine, under equilibrium conditions by gas-liquid chromatography. Results. The breed causes variability from 0.1% (lauric acid) to 5.9% (pentadecanoic acid) of fatty acid content in milk. The influence of the father of the cow on the content of essential fatty acids in the milk of dairy cows ranges from 7.2% (heptadecic acid) to 27% (decanoic acid). Conclusions. Genetic Factors - The breed and parent of the cow have a significant influence on the content of essential fatty acids in the cow’s milk. The breed causes variability from 0.1% (lauric acid) to 5.9% (pentadecanoic acid) variability of fatty acid content in milk.

Keywords: essential fatty acids, milk fat, black-and-pockmarked, red-and-pockmarked, cow breed, genetic factors.

References

Mashkin M.I., Parish N.M. Tehnologiia moloka i molochnyh produktiv: navchalne vydannia. Kyiv: Vyscha osvita, 2006. 351 p. [in Ukrainian]

Kennel Dzh.Dzh. Vliyanie rastitelnyih masel v ratsione zhivotnyih na sostav moloka. Efektyvne tvarynnytstvo, 2007. P. 50–53. [in Russian]

Grit Kopke, German Svalve, 2015. [in Ukrainian] Accessed from: : www.soft-agro.com

MacGibbon A., Taylor M. Composition and structure of bovine milk lipids. Advanced Dairy Chemistry. 2006. Vol. 2. P. 1–42.

Ghazal A. An investigation in seasonal variations in fatty acid composition of milk and butter. Dairy products Wednesday, 03 September. 2008.

Shalyigina A.M., Kalinina L.V. Obschaya tehnologiya moloka i molochnyih produktov. Moskva: Kolos, 2004. [in Russian]

Yemets Z.V. Rozrobka modelei selektsiinoi otsinky vmistu zhyru v molotsi i vykhodu molochnoho zhyru koriv: dys. … k. s.-h. n. Kherson, 2009. 132 p. [in Ukrainian]

Yemets Z.V. Rozrobka modelei selektsiinoi otsinky vmistu zhyru v molotsi i vykhodu molochnoho zhyru koriv: avtoref. dys. … k. s.-h. n. Kherson, 2009. 16 s. [in Ukrainian]

Field C.J., Toyomizu M., and Clandinin M.T. Relationship between dietary fat, adipocyte membrane composition and insulin binding in the rat. J. Nutr. Vol. 1989. 119. P. 1483–1489.

Christie W. Fatty acids: polyunsaturated with other than methylene-interrupted double bonds structures, occurrence and biochemistry. The AOCS Lipid Library, 2011.

Akaeva T.K., Petrova S.N. Osnovyi himii i tehnologii polucheniya i pererabotki zhirov. Ch.1. Tehnologiya polucheniya rastitelnyih masel: ucheb. posobie. Gouvpo Ivan. gos. him.-tehnol. un-t Ivanovo, 2007. 124 p. [in Russian]

Tovbin I.M. i dr. Gidrogenizatsiya zhirov. M.: Legkaya i pischevaya promyishlennost, 1981. 296 p. [in Russian]

Yemets Z.V. Vplyv chynnyka «hospodarstvo» na vmist zhyru v molotsi koriv ta na vykhid molochnoho zhyru. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT UAAN. Kharkiv, 2006. No. 92. P. 42–46. [in Ukrainian]

Plokhinskiy N.A. Biometriya. 2-e izd. Moskva: L. Gory, 1969. 6 p. [in Russian]

Snedekor Dzh.U. Statisticheskiye metody v primenenii k issledovaniyam v selskom khozyaystve i biologii; per. s angl.: V.N. Peregudov. Moskva: Selkhozgiz. 1961. 503 p. [in Russian]

Yemets Z.V. Vmist zhyru v molotsi koriv ta vykhid molochnoho zhyru v zalezhnosti vid porody. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2005. No. 2. P. 127–128. [in Ukrainian]

Emets Z.V., MIroshnIkova O.S., Hrutskiy S.S., Basko S.O. Vpliv faktorIv poroda I batko na zhirnokislotniy sklad moloka korIv. Kyiv: Znanie. Serenity-Group, 2017. Vol. 3–2. P. 37–40. [in Ukrainian]

Emets Z.V., Mamenko O.M. Vplyv bugayiv-plidnykIv na selektsiynyi pokaznyk zhyrnomolochnist ihnih dochok. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi meditsyni: zb.nauk. pr. Harkivska derzhavna zooveterynarna akademiya. Kharkiv, 2013. Vol. (26) 1. P. 131–134. [in Ukrainian]

Emets Z.V., Mamenko O.M., Miroshnikova O.S. Monitoring zhyrnomolochnosti koriv suchasnyh molochnyh porid Ukrainy. Faktory eksperementalnoi evolyutsii organizmiv. 2019. Vol. 24. P. 75–79. [in Ukrainian] doi: 10.7124/FEEO.v24.1082