Оцінка показників якості зерна інтрогрессівних ліній пшениці методом ближньої інфрачервоної спектроскопії

  • И. И. Моцный
  • О. О. Молодченкова
  • В. Н. Безлюдный
  • Р. В. Соломонов
  • М. П. Кульбида

Анотація

Мета. Визначити диференційну здатність середовищ, цінність селекційних ознак від нових джерел і релевантність методів оцінки шляхом вивчення варіювання вмісту білка та його зв’язку з агрономічними ознаками інтрогресивних ліній пшениці. Методи. Вирощування рослин у різних умовах поєднували з лабораторними методами визначення якості. Результати. Середній вміст білка у ліній (9,7–15,5 %) був вищим у широкорядному посіві і в посушливі роки, а розмах варіації був ширшим у посушливі роки в широкорядному посіві та в сприятливі – у суцільному. Встановлено стійку позитивну кореляцію вмісту білка з вмістом клейковини (0,87–0,96) та седиментацією (0,58–0,90) і негативну – з урожайністю. Висновки. Параметри стійкості рослин до хвороб та жорстких агрофонів, визначення вмісту білка кількома методами і диференційну здатність середовища з оптимальними умовами та високим агрофоном доцільно використовувати при доборі та об'єктивній оцінці матеріалу. Погодні умови можуть обмежувати використання деяких показників як селекційних ознак. Метод ближньої інфрачервоної спектроскопії вимагає постійного оновлення калібровок, дотримання інструкцій вимірювань, може завищувати показники вмісту білка і впливати на ефективність селекційного процесу.

Ключові слова: пшениця, інтрогресивні лінії, вміст білка, методи.

Посилання

Litvinenko M.A., Holub Ye.A., Khomenko T.M. The soft winter wheat (Triticum aestivum L.) breeding for extra-strong bak-ing quality identification and development. Plant varieties studying and protection. 2018. Vol. 14, No 1. P. 66–74. [in Ukrainian]

Rybalka A.І. The quality of wheat and its improvement. Kyiv: Logos, 2011. 496 p. [in Ukrainian]

Pokhylko S.Yu., Schwartau V.V., Pochinok V.M., Mykhalska I.M., Dugan O.M., Morgun B.V. Complex analysis of total protein content in bread wheat containing Gpc-B1 gene from Triticum turgidum ssp. dicoccoides. Visnyk ukrayins’koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv. 2017. Vol. 15, No 1. P. 52–57. [in Ukrainian]