Генетичний потенціал бактерій, що виділені із забруднених кадмієм грунтів

О. С. Юнгин, Е. Ю. Беликова, Г. В. Гладка, А. Б. Таширев

Анотація


Мета. Визначення таксономічного положення та стійкості виділених із забруднених кадмієм ґрунтів бактеріальних культур до іонів токсичних металів – Cd2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, CrO42-. Методи. Культури бактерій виділяли методом граничних розведень і подальшим висівом на агаризовані живильні середовища. Їх таксономічне положення визначали молекулярно-генетичними методами з використанням ресурсів GenBank і BLAST. Стійкість бактерій до іонів токсичних металів встановлювали культивуванням у рідких живильних середовищах за присутності концентраційного градієнта Cd2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, CrO42-. Результати. Виділені культури були високостійкими до кадмію. За фенотиповими та молекулярно-генетичними ознаками виділені культури були віднесені до Brevundimonas vesicularis і Cupriavidus gilardii. Їхня стійкість до вказаних металів на порядок перевищує загальновідому. Висновки. Виділені штами перспективні для використання в нових природоохоронних біотехнологіях для очистки металовмісних стічних вод.

Ключові слова: металрезистентність, токсичні метали, таксономічне положення, Cupriavidus gilardii, Brevundimonas vesicularis.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.