ЕМТ-механізм в індукції стовбурового фенотипу мієлопроліферативних лейкемій

Л. П. Швачко

Анотація


Феномен епітеліально-мезенхімальної трансформації (ЕМТ) пов’язується з механізмом індукції ракових стовбурових клітин. Однак, ЕМТ-перехід асоціювався, зазвичай, із солідною етіологією злоякісних пухлин, тоді як у прогресії лейкемії феномен ЕМТ довго не брався до уваги, хоча стовбурові клітини були відкриті, завдячуючи саме прогресіі лейкемій. Мета і методи. Метою роботи є дослідження експресії ЕМТ-ін­дукуючих маркерів – генів Snail, Twist та N-кадгерину у прогресії мієлопроліферативних неоплазій методом ЗТ-ПЛР з подальшою денситометрією продуктів ампліфікації у прорамі TotalLab v. 2.01. Результати. За результатами проведеного дослідження рівня мРНК експресії генів N- кадгерину, Snail та Twist показано, що в механізмі індукції лейкемічного стовбурового фенотипу, який асоціюється з неконтрольованою проліферацією незрілих бластних стовбурових клітин-носіїв Bcr-Abl трансформованого генотипу, має місце спрямована активація ЕМТ-маркерів: N-кадгерину, Snail та Twist як регуляторів епітеліально-мезенхімального репрограмування за лейкемогенезу. Висновки. Феномен ЕМТ має місце у прогресії лейкемічних стовбурових клітин.

Ключові слова: епітеліально-мезенхімальна трансформація (ЕМТ), ЕМТ-індукуючі макери, N-кадгерин, Snail, Twist, мієлопроліферативна лейкемія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.