Частота спадкових чинників тромбофілії серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності

Л. Б. Чорна, Г. В. Макух, Д. В. Заставна, Н. В. Прокопчук, Н. В. Гельнер

Анотація


Мета. Численні дослідження, присвячені проблемі навикового невиношування вагітності (ННВ), показали, що в основі багатьох видів акушерської патології лежить спадкова схильність до тромбофілії, хоча результати досліджень найчастіше суперечливі. Робота присвячена вивченню частоти спадкових чинників тромбофілії у жінок з ННВ. Методи. До групи дослідження увійшли 68 жінок з ННВ, у яких в анамнезі було два і більше мимовільних викидні та 120 практично здорових жінок, які народили більше двох здорових дітей. Генетичне тестування проводили методом полімеразної ланцюгової реакції та застосовували метод ПДРФ. Результати. Частота гетерозиготних носіїв мутації FV1691 G/A склала 12% серед жінок з ННВ і 4,0% у групі контролю. Встановлено статистично вірогідно вищу частоту мутації FV1691 G/A серед жінок з ННВ та показано зростання ризику ННВ у 3 рази (OR 3, 11, 95% CI 1,02–9,46) за її наявності. Результати показали, що для жінок, носіїв алеля 4G гена PAI-1, ризик ННВ зростає у 2 раз, у порівнянні з носіями 5G алеля. Виявлено статистично вірогідно вищу частоту алеля 677Т гена MTHFR серед жінок з ННВ (ВШ –1,70, ДI: 1,09– 2,67, Р= 0,01). Висновки. Встановлено, що маркери спадкових тромбофілій – мутація 1691 G/A гена фактора FV згортання крові, алельні варіанти 675 4G гена PA1–1 та 677T гена MTHFR – можуть бути вагомим чинником у структурі спадкової схильності до ННВ.

Ключові слова: генетичні фактори, спадкова тромбофілія, ННВ, молекулярно-генетичне дослідження.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.