Характеристика генотипів нуту звичайного за генами стійкості до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. sp. ciceris

В. А. Чекалов, Н. Е. Волкова

Анотація


Мета. Молекулярно-генетичний аналіз генотипів нуту звичайного за foc0, foc3, foc4 генами стійкості до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. sp. ciceris. Методи. Екстрагування та очищення ДНК, спектрофотометрія, полімеразна ланцюгова реакція, електрофорез e поліакриламідних гелях. Результати. За даними генотипування зразків нуту звичайного за мікросателітними маркерами TA59, TR19 та TR59 генів foc0, foc3, foc4 стійкості до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. sp. ciceris рас 0, 3 та 4 відповідно охарактеризовано 35 ліній та сортів нуту української та закордонної селекції. Фрагменти очікуваного розміру за всіма маркерами отримано для зразків, для яких встановлено рівень стійкості саме до певних рас. Щодо збігу даних із наявності фрагмента ампліфікації певного розміру та рівня стійкості серед інших зразків, то такої закономірності не виявлено. Висновки. Для 35 сортів і ліній нуту звичайного встановлено алельний стан генів foc0, foc3, foc4 стійкості до збудника фузаріозного в’янення Fusarium oxysporum f. sp. ciceris рас 0, 3, 4. Сорт «Пам’ять» рекомендуємо використовувати як контроль стійкості до Fusarium oxysporum f. sp. ciceris рас 0, 3, 4 в умовах півдня України.

Ключові слова: нут, гени, молекулярні маркери, фузаріоз, стійкість.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.