Мінливість ознаки «товщина соломини другого міжвузля» (ТС-2М) сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) різного походження

В. М. Тищенко, О. М. Дінець

Анотація


Мета. Сьогодні створення високопродуктивних сортів пшениці м’якої озимої з міцною соломиною, добре пристосованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов є  головним завданням селекціонерів. З аналізу літературних джерел видно, що інформації вкрай недостатньо для вивчення товщини соломини пшениці м’якої озимої, а особливо її другого міжвузля. Тому метою наших досліджень було дослідити рівень формування і мінливість ознаки «товщина соломини 2-го міжвузля» (ТС-2М) пшениці м’якої озимої. Методи. У статті викладені методи проведення експерименту із вивчення рівня формування і мінливості ознаки ТС-2М сортів та селекційних ліній пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.): польовий, лабораторний, метод групування за мінімальними та максимальними значеннями Результати. Надана оцінка 41 сорту пшениці м’якої озимої різного походження за рівнем формування ознаки ТС-2М. Результати математично-статистичного аналізу великої вибірки сортів озимої пшениці за ознакою ТС-2М показали, що рівень її формування і мінливість генетично зумовлені. Висновки. Встановлено, що ознака ТС-2М тісно корелює з головними ознаками врожайності, тому відбір продуктивних генотипів у технології селекційного процесу за ознакою ТС-2М є ефективним. Добори в селекційному процесі за ознакою ТС-2М краще проводити за ранніх строків сівби, коли всі фази органогенезу були реалізовані генотипом у процесі росту й розвитку пшениці м’якої озимої.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, кількісні ознаки: товщина соломини другого міжвузля (ТС-2М), строки сівби, генетичний коефіцієнт варіації (CV%). 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.