Том 16, № 1 (2018)

Зміст

Зміст PDF
  1-2

Від головного редактора

Кілька слів з нагоди ювілею Національної академії наук України – 100-річчя від часу заснування PDF
В. А. Кунах 3-4

Оригінальні статті

Білки-компоненти комплексів міжклітинної адгезії залучені до контролю проліферації та розміру неонатальних кардіоміоцитів Mus musculus PDF
В. В. Балацький, Л. Л. Мацевич, Т. П. Рубан, О. О. Півень 5-11
Встановлення референтних значень рівня амінокислот та ацилкарнітинів у сухих плямах крові новонароджених в Україні PDF
О. Ю. Барвінська, Н. В. Ольхович, Н. Г. Горовенко 12-19
Аналіз експресії ізоформ ITSN2 та TKS5 в пухлинах грудної залози людини PDF
С. В. Кропивко, Л. О. Циба, О. В. Новохацька, Л. А. Сивак, Т. Є. Тарасенко, О. М. Грабовий, А. В. Риндич 20-27
Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у рослин Ulmus pumila L. в Степовому Придніпров’ї PDF
Я. В. Пірко, Л. О. Калафат, Н. М. Пірко, А. М. Рабоконь, С. М. Приваліхін, А. Є. Демкович, Ю. О. Білоножко, О. А. Кравець, А. А. Алексєєва, Н. О. Хромих, Ю. В. Лихолат 28-34
Генетико-фізіологічні основи стійкості зернобобових культур до посухи PDF
В. І. Січкар, С. М. Пасічник 35-51
Генетико-епідеміологічне дослідження дитячого населення Красноградського району Харківської області PDF
О. М. Федота, Ю. О. Садовниченко, Н. В. Мовчан, О. В. Колодяжний, Р. С. Долженкова, Л. В. Рощенюк, І. М. Касьян 52-60
Молекулярна організація 5S рДНК Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don PDF
А. Є. Шелифіст, Ю. О. Тинкевич, Р. А. Волков 61-68

Оглядові статті

Еволюція дарвінізму. Класичний етап: 1859–1926 роки PDF (Russian)
Ю. В. Вагин 69-74
Генетика клітинних популяцій: започаткування, головні результати та положення (до 50-річчя від часу заснування) PDF
В. А. Кунах 75-103

Особистості

Академік НАН Білорусі Любов Володимирівна Хотильова (до 90-річчя від дня народження) PDF
В. А. Кунах, Л. П. Можилевська 104-107
Станислав Станиславович Малюта (к 80-летию со дня рождения) PDF
Ю. В. Вагин, Г. Д. Телегеев 108-112

Ювілеї

Лариса Антонівна Бурденюк-Тарасевич (до 80-річчя від дня народження) PDF
  113-114
Володимир Васильович Моргун (до 80-річчя від дня народження) PDF
  115-116
Михайло Васильович Зубець (до 80-річчя від дня народження) PDF
  117-119
Микола Вікторович Кучук (до 60-річчя від дня народження) PDF
  120-122

Некрологи

Михайло Якович Єфіменко (22.11.1942 – 09.06.2018) PDF
  123-124

Хроніка

Селекційно-генетична наука і освіта (за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, 19–21 березня 2018 р., м. Умань, Україна) PDF
О. А. Опалко, О. П. Сержук, А. І. Опалко 125-133

Інформація

XIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист №2 PDF
  134-138
Правила для авторів PDF
  139-140


ISSN: 2415-3680