Активність антиоксидантних ферментів у хлоропластах трансгенних рослин пшениці з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази

С. С. Кулеш, О. В. Дубровна, О. Г. Соколовська-Сергієнко, Д. А. Кірізій, Г. О. Прядкіна, О. О. Стасик

Анотація


Мета. Дослідити активність антиоксидантних ферментів у хлоропластах трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка, що містять дволанцюговий РНК-супресор гена проліндегідрогенази. Методи. Спектрофотометричне визначення активності ферментів. Результати. За оптимальних умов поливу активність супероксиддисмутази (СОД) та аскорбатпероксидази (АПО) у трансгенних рослин достовірно перевищувала ці показники у нетрансгенних форм. За дії ґрунтової посухи активність СОД у трансгенних рослин достовірно зменшувалася і становила лише 70% від активності цього ферменту у контрольних рослин, активність АПО була на 12% меншою, ніж у контролі. За водного дефіциту у трансгенних рослин пшениці зі зниженою активністю проліндегідрогенази відбувається різке підвищення (у 4–5 разів) рівня вільного
L-проліну. Висновки. Біотехнологічні рослини пшениці зі збільшеною за оптимальних умов активністю СОД та АПО можуть характеризуватися підвищеною адаптивною пластичністю у порівнянні з рослинами вихідного сорту, у яких активність цих ферментів є нижчою. Підвищена активність антиоксидантних ферментів може бути передумовою для збільшення толерантності цих рослин до стресорів різного походження.

Ключові слова: Triticum aestivum L., трансгенні рослини, дволанцюговий РНК-супресор гена проліндегідрогенази, L-пролін, антиоксидантні ферменти.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.