Успадкування енергії проростання насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та їх діалельних гібридів

М. О. Корнєєва, П. І. Вакуленко, Л. С. Андрєєва, С. М. Тимчишин

Анотація


Мета. Визначити ступінь домінування ознаки енергія проростання насіння та комбінаційну здатність закріплювачів стерильності з використанням діалельного аналізу. Методи. Гібридизацію закріплювачів стерильності проводили за діалельною схемою. За методикою Б. Хеймана визначена генетична детермінація ознаки. Результати. У схрещування за діалельною схемою залучено лінії–закріплювачі стерильності, які було вивчено за продуктивністю на основі попереднього сортовипробування. Визначено переважаючий тип успадкування енергії проростання насіння у діалельних гібридів, у структурі мінливості ознаки 43% комбінацій успадковували цю ознаку як позитивне домінування. Генетична зумовленість ознаки сенергія проростання насіння визначена за ефектами комбінаційної здатності. Адитивний ефект материнської форми оцінювався у 18,4%, батьківської – 18,1%, а неадитивний ефект від взаємодії компонентів – у 40,7%. Визначено вплив цитоплазматичних ефектів, який становив 22,7%. Висновки. Під час формування джерел покращених ознак слід враховувати цитоплазматичні ефекти генів, частка яких оцінювалася у 22,7%. Кращими лініями за ЗКЗ за енергією проростання насіння визнано закріплювачі стерильності ОТ 1 та ОТ 2.

Ключові слова: закріплювачі стерильності, комбінаційна здатність, енергія простання насіння, адитивні, неадитивні, реципрокні ефекти генів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.