Селекційно-генетичні закономірності прояву ознак та ефективність створення сортів ячменю ярого

М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, О. В. Солонечна, О. Є. Важеніна, К. В. Компанець

Анотація


Мета. Важливими завданнями в створенні цінних сортів ячменю ярого є вирішення наукових проблем із підвищення ефективності генетичних методів селекції. Методи. Використано дисперсійний, варіаційний, кореляційний, регресивний і генетичний методи аналізу особливостей генотипів у системі діалельних схрещувань і топкросів. Результати. Вирішено важливі наукові проблеми з підвищення ефективності селекції на врожайність, пивоварні якості, фракційний склад крохмалю шляхом установлення морфо-біологічних особливостей, мінливості, кореляції, варіабельності, адаптивності, селекційно-генетичних особливостей за успадкуванням, успадковуваністю, компонентами генетичного варіювання, комбінаційною здатністю ознак рослин, а також встановлено ефективність методів гібридизації та мутагенезу. В результаті встановлених закономірностей підвищено ефективність створення господарсько-цінних сортів ячменю ярого. Висновки. Узагальнено та здійснено нове вирішення важливих наукових проблем із підвищення ефективності селекції на врожайність і якість зерна, на основі чого створено цінні сорти, 17 з яких на 2017 р. внесено в Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Ключові слова: селекційно-генетичні закономірності, Hordeum vulgare L., сорт, метод селекції, урожайність і якість зерна.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.