Гени гібридного некрозу у сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) України

О. В. Галаєв, М. В. Галаєва

Анотація


Гібридний некроз – передчасне поступове відмирання листя або рослин у деяких гібридах F1-2 пшениці у певних комбінаціях схрещування, що зумовлено взаємодією двох домінантних комплементарних генів Ne1 і Ne2, локалізованих у хромосомах 5BL і 2BS відповідно. На сьогоднішній день в більшості сортів української селекції не ідентифіковано некротичні генотипи. Мета. Показати, як поєднуються різні за інтенсивністю прояву алелі генів Ne1 та Ne2 у генотипах сортів української селекції різних регіонів. Методи. Мікросателітний аналіз, електрофорез у ПААгелі. Результати. Проведено мікросателітний аналіз 150 сортів пшениці м’якої української селекції за допомогою локусів Xbarc74-5В та Xbarc55-2В, що зчеплені з генами гібридного некрозу Ne1та Ne2. Висновки. Виявлено, що найбільш розповсюдженими на Півдні України є генотипи Ne1wNe2w/m та Ne1mNe2w/m. На Півночі України більша частина сортів характеризувалася генотипом ne1Ne2ms. Зазначені генотипи можуть мати селекційну і адаптивну цінність для певних географічних умов.

Ключові слова: Triticum aestivum L., гени гібридного некрозу Ne1 та Ne2, мікросателітний аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.