Breeding wheat varieties of different development types adapted to different growing conditions

  • V. V. Bazalii
  • I. V. Boichuk
  • Yu. O. Lavrynenko
  • H. H. Bazalii
  • Ye. O. Domaratskyi
  • O. V. Larchenko

Abstract

Aim. When forming optimal sowing structure, considering certain conditions of soil and climate zones, a particular region and farm, it is necessary to have a complex of varieties with different levels of plasticity, stability and the length of a growing season, the duration of a vernalization stage and photoperiodic sensitivity. Methods. The research was conducted according to the methods of field experiments. The winter wheat varieties included and the wheat varieties of an alternative type of different genetic and ecological origin were used in the research. Results. The purposeful inclusion of the wheat varieties Znakhidka odeska, Khersonska unbearded, the variety of an alternative type Nevesinjka 471, NS 446 and others into hybridization by a diallel scheme allowed realizing the complexes of such features as fast maturation, 1000 grain weight, adaptive properties in the offspring resulting in high productivity. The promising lines selected in the breeding process became the basis for developing new winter wheat varieties Askaniiska, Askaniiska Berehynia, Perlyna and the varieties of an alternative type Solomiia, Klarysa. Conclusions. The conducted research resulted in developing promising soft winter wheat varieties and the varieties of an alternative type, which ensure high and steady grain yields, especially under late sowing dates.

Keywords: winter wheat, varieties of an alternative type, combining ability of genotypes.

References

Prosunko V.M. Yak vplyvatyme zmina klimatu na roslynytstvo (prohnozy vchenykh). Selektsiya i nasinnytstvo: mizhvid. tem. zb. 2006. N 93. P. 3–20.

Lytvynenko M.A. Stvorennya sortiv pshenytsi myakoyi ozymoyi (Triticum aestivum L.), adoptovanykh do zmin klimatu na Pivdni Ukrayiny. Zb. nauk. pr. Selektsiyno-henetychnoho instytutu – Natsianalnoho tsentru nasinnyeznavstvo ta sortovyvchennya. 2016. Vyp. 27 (67). P. 36–53.

Komobakin V. Klimatychni zminy ta yikh naslidky. Fermer. 2008. N 2 (11). P. 11–12.

Fayt V.I. Morozostiykist i urozhaynist okremykh sortiv ozymoyi pshenytsi Visnyk ahrornoyi nauky. 2005. N 11. P. 25–29.

Lytvynenko M.A., Lyfenko S.P., Yerynyak M.I. Sorty ozymoyi myakoyi pshenytsi Stepovoho ekotypu krashche perenosyat ekstremalni pohodni umlvy. Nasinnytstvo. 2013. N 9. P. 14–18.

Drohovtsev V.A., Tsylke R.A., Reyter B.H. Henetyka pryznakov produktyvnosty yarovykh pshenyts Zapadnoy Sybyry. Novosybyrsk, 1984. 104 s.