Еволюція екосистем стохастичного і структурного типу

А. Н. Михеев, А. А. Протасов

Анотація


У статті зроблена спроба застосування системного підходу в частині розгляду типів існуючих систем для виявлення специфіки еволюції екосистем різного рівня організації. Концептуальною основою розгляду проблеми специфіки еволюції біотичних систем різних рівнів організації послужили уявлення про чергування типів їх організації, а саме, статистичного (С-системи) і детермінованого (Д-системи). Для еволюційних перетворень С-систем (наприклад, популяцій) переважне значення має вплив змінених факторів зовнішнього середовища, а для Д-систем (наприклад, спільнот) – внутрішньої. Обґрунтовується ідея того, що Д-системи еволюціонують по типу номогенеза, а С-системи – селектогенезу. В рамках запропонованого виділення різних типів систем еволюція біосфери, ймовірно, проходить по типу еволюції Д‑систем. Структурними елементами біосфери є різноманітні біогеоценози, кожен з яких представляє систему С-типу, утворену відповідними спільнотами і елементами середовища.

Ключові слова: еволюція, рівні організації, екосистеми, біосфера.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.