Неканонічні ДНК-зв’язувальні властивості потенційних компонентів протипухлин-ної композиції (цитокін AIMP1/p43, лектин SNA, ізатізон), які здатні впливати на різні мішені

О. Ю. Цуварєв, О. В. Старожук, І. С. Карпова, Л. Г. Пальчиковська, Л. А. Заїка, Т. В. Ширіна, В. В. Лило, О. І. Корнелюк

Анотація


Мета. Дослідити ДНК-зв’язувальні властивості різних препаратів, перспективних для створення протипухлинної композиції (AIMP1/p43, SNA-I, ізатізон), а також їх здатність впливати на ключові матричні процеси – транскрипцію і реплікацію ДНК, які є чутливою мішенню для дії багатьох фармакологічних препаратів. Методи. Рекомбінантний білок AIMP1/p43 отримували із супернатанта лізованих клітин E.сoli методом метал-хелатувальної хроматографії на колонці з Ni-NTA-агарозою. Також застосовували лектин кори бузини чорної SNA-I (ЛЕКТИНОТЕСТ, Україна) та препарат власного виробництва ізатізон (ІМБГ НАН України). ДНК-зв’язувальну здатність препаратів досліджували методом EMSA. Як транскрипційну тест-систему використано ферментативний комплекс ДНК-залежної РНК-полімерази бактеріофага Т7 і ДНК плазміди pTZ19R*. Модельну реплікативну систему представлено ПЛР з використанням ДНК-полімерази Taq та ДНК плазміди pTZ19R*. Результати. Було знайдено експериментальні умови, за яких проявились особливості дії кожного препарату: цитокін AIMP1/p43 і лектин бузини чорної SNA-I проявили здатність до зв’язування ДНК за тестом EMSA; ізатізон спричиняв структурні зміни в ДНК, блокував ампліфікацію ДНК в процесі ПЛР, а також транскрипцію in vitro за участі ДНК-залежної РНК-полімерази бактеріофага Т7. Висновки. Кожний з обраних препаратів, які за літературними даними мають протипухлинний потенціал, виявив здатність взаємодіяти з модельною плазмідною ДНК pTZ19R*у суперспіралізованій формі. Різний характер впливу обраних препаратів на ДНК дозволяє сподіватисяz на їх ефективну комбіновану дію та синергізм у разі їх застосування у складі єдиної протипухлинної композиції.

Ключові слова: цитокін AIMP1/p43, SNA-I, ізатізон, метод EMSA, інгібування транскрипції, блокування ампліфікації.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.