Клітинна селекція з іонами важких металів для відбору форм пшениці та кукурудзи, стійких до осмотичних стресів

Л. Е. Сергеева, Л. И. Бронникова

Анотація


Мета. Отримання варіантів пшениці та кукурудзи, стійких до водного та сольового стресів, методом клітинної селекції з використанням катіонів важких металів барію та кадмію. Катіон барію порушує клітинний транспорт іонів калію. Катіон кадмію впливає на дегідрини. Стабілізація цих параметрів за стресових умов сприяє стійкості рослини. Методи. Селективні середовища для первинної селекції створювали додаванням летальних доз іонів важких металів. Здійснювали процедуру плейтингу суспензійних культур кукурудзи та пшениці на селективні середовища. Стійкість варіантів оцінювали вимірюванням відносного приросту сирої біомаси калусу. Результати. Отримані Ва-стійкі та Cd-стійкі клітинні лінії рослин. Ці варіанти випробовувались за умов дії летальних для клітин дикого типу сольового та водного стресів. Клітинні лінії проявляли комплексну стійкість до абіотичних стресів. Висновки. Клітинна селекція із використанням іонів важких металів – новий спосіб відбору клітинних варіантів із підвищеним рівнем стійкості до осмотичних стресів.

Ключові слова: злаки, осмотичні стреси, клітинна селекція з іонами важких металів, осмотичні стреси, комплексна стійкість.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.