Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів

С. А. Пчеловська, С. В. Літвінов, Ю. В. Шиліна, К. В. Листван, В. В. Жук, Д. О. Соколова, Л. В. Тонкаль, А. Г. Саливон, О. Г. Несторенко

Анотація


Мета. Передпосівне опромінення насіння пропонується до використання в якості фактора, що здатний модифікувати накопичення продуктів вторинного метаболізму лікарськими рослинами. Метою пропонованої роботи є підбір доз гамма- та рентгенівського опромінення насіння ромашки лікарської Chamomilla recutita L., які зумовлять збільшення синтезу продуктів вторинного метаболізму та приросту біомаси. Методи. Рентгенівське та гамма-опромінення насіння, екстракція флавоноїдів, кількісна оцінка вмісту флавоноїдів в екстрактах за допомогою спектрофотометрії (СФ), якісний та напівкількісний аналіз екстрактів із використанням високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Результати. Показано, що передпосівне опромінення насіння ромашки лікарської призводить до збільшення продукції флавоноїдів у порівнянні з контролем та приросту фармацевтично цінної сировини – збільшення кількості суцвіть з одиниці площі. ВЕРХ-аналіз екстрактів показав, що якісний склад водно-спиртових екстрактів ромашки не змінювався; опромінення насіння не викликало біосинтезу нових сполук. Висновки. Отримані результати підтверджують можливість застосування передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської в інтервалі доз 5–50 Гр в якості модифікуючого фактора з метою збільшення її продуктивності та фармацевтичної цінності лікарської сировини.

Ключові слова: ромашка лікарська, підвищення продуктивності, флавоноїди, передпосівна обробка.

/span>

 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.