Клонування послідовності гомологічного crt-кластера в Streptomyces globisporus 1912-бп

В. В. Лук'янчук, Л. В. Поліщук

Анотація


Мета. Встановити вплив додаткового гомологічного crt-кластера на каротиногенез у клітинах реципієнтного стрептоміцету. Методи. З цією метою було проведено трансформацію гібридною плазмідою pWC 9,6. Плазмідою pWC 9,6, що містила фрагмент послідовності crt-кластера (9576 п. н.) Crt+-мутанту S. globisporus Crt4, трансформували клітини Crt--реципієнта S. globisporus 1912-бп. Для побудови гібридної плазміди фрагменти отриманих ПЛР-копій послідовності crt-кластера мутанта Crt4 клонували в складі човникового вектора pWHM4 (6,6 т. п. н.). Клонування провели за унікальними сайтами рестрикції ендонуклеаз XbaI та HindIII, що знаходяться в полілінкері вектора. Дані рестриктази не мають сайтів рестрикції на послідовності crt‑кластера. Результати. Сконструйовано гібридну плазміду pWC 9,6 (16,2 т. п. н.), яка містить послідовність crt-кластера Crt+-мутанту Crt4 (9576 п. н.). Ця плазміда успішно функціонує в клітинах обох реципієнтів (E. coli XL1 Blue і S. globisporus 1912‑бп) – надає їм стійкості до відповідних антибіотиків. Плазміда pWC 9,6 стабільно зберігає свій молекулярний розмір (16,2 т. п. н.). Однак безперечних доказів експресії crt-кластерів у стрептоміцетних трансформантів не виявлено. Висновки. Сконструйовано плазміду pWC 9,6, що трансформує та стабільно функціонує в клітинах обох реципієнтів (стрептоміцета і E. сoli).

Ключові слова: crt-кластер, човниковий вектор, клонування, резистентність, ПЛР.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.