Мікроклональне розмноження та калюсогенез деяких видів роду Carlina L.

Н. Б. Кравець, Н. В. Тулайдан, М. З. Мосула, Н. М. Дробик

Анотація


Мета. Метою дослідження було підібрати умови для мікроклонального розмноження та отримати калюсні культури з рослин Carlina аcaulis L., Carlina cirsioides Klok та Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl in vitro. Методи. Для мікроклонального розмноження С. acaulis, C. cirsioides та C. onopordіfolia використовували розетки 2–3-місячних особин, які висаджували на агаризоване середовище Мурасіге, Скуга (МС) з половинним вмістом макро- та мікросолей (МС/2), доповнене кінетином (Кін) (від 1–3 мг/л) та 0,1 мг/л 1-нафтилоцтової кислоти (НОК). Для індукції калюсоутворення використовували кореневі та стеблові експланти з С. acaulis, C. cirsioides та C. onopordіfolia, які висаджували на живильні середовища МС, МС/2 та Гамборга, Евелейг (В5), доповнені різними концентраціями цитокінінів – 6-бензиламінопурину (БАП) або Кін і ауксинів – 2,4-дихлор-феноксіоцтової кислоти (2,4-Д) або НОК та індолілоцтової кислоти (ІОК). Результати. Середовище МС/2, доповнене регуляторами росту НОК та Кін, у найбільшій мірі забезпечувало формування мікроклінів. У рослин C. cirsioides цей показник за 6 місяців культивування становив 6,6–6,8 розетки на живець; для рослин С. acaulis та C. onopordіfolia – 4,2–5,0 та 4,8–5,2 відповідно. Для підвищення відсотка вкорінення мікроклонів відкасників доцільним було замочування їх у розчині індолілмасляної кислоти концентрацією 1000 мг/л упродовж 1 хв. Оптимальним для отримання калюсної тканини з рослин відкасників було живильне середовище МС, доповнене 3 мг/л ІОК, 0,5 мг/л НОК і 0,5 мг/л Кін та МС/2 з 0,1 мг/л БАП і 0,5 мг/л 2,4-Д; за таких умов відсоток калюсогенезу становив понад 90 % для усіх типів експлантів. Висновки. Підібрано умо­ви для мікроклонального розмноження С. aca­ulis, C. cirsioides і C. onopordіfolia та розроблено схеми вкорінення отриманих мікроклонів in vitro. Одержано здатні до швидкого росту калюсні культури з кореневих і стеблових експлантів рослин досліджених видів.

Ключові слова: Carlina аcaulis L., Carlina cirsioides  Klok, Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl, in vitro, мікроклональне розмноження, індукція калюсоутворення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.