Використання нанобіотехнологічних методів для оптимізації технології культивування ооцитів корів поза організмом

С. І. Ковтун, А. Б. Зюзюн, О. В. Щербак, П. А. Троцький

Анотація


Мета. Вивчення впливу наноматеріалу на основі високодисперсного кремнезему, модифікованого вуглеводом – сахароза (ВДК/сахароза), на ефективність мейотичного дозрівання ооцитів корів in vitro. Методи. Нативні та деконсервовані ооцит-кумулюсні комплекси (ОКК) корів розділяли на чотири групи: три дослідні, в яких культивування проводили в середовищі, що містило 0,1, 0,01 та 0,001 % наноматеріалу ВДК/сахароза та контрольну – без додавання наноматеріалу. Результати. Встановлено, що найбільш дієвою для підвищення рівня дозрівання є додавання 0,001 % концентрації ВДК/сахароза, що забезпечує отримання 76,8 % ооцитів, які досягли стадії метафази ІІ мейозу. Додавання в середовище для культивування деконсервованих гамет корів ВДК/сахарози (0,001 %) та подальше запліднення in vitro попередньо дозрілих поза організмом деконсервованих яйцеклітин корів сприяє збільшенню кількості отриманих ембріонів до 33,3 %. Висновки. Показано, що найбільший позитивний вплив на дозрівання ооцитів корів поза організмом мало додавання 0,001 % ВДК/сахарози до середовища для культивування, що сприяло підвищенню рівня дозрівання до 76,8 %. Використання 0,001 % концентрації ВДК/сахарози у складі середовища для in vitro культивування деконсервованих ОКК корів сприяє збільшенню до 33,3 % кількості отриманих зародків ВРХ після запліднення in vitro деконсервованих і дозрілих яйцеклітин.

Ключові слова: ооцити, культивування in vitro, ембріони, наноматеріал, високодисперсний кремнезем.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.