Здатність до калусогенезу in vitro у ліній кукурудзи плазми Ланкастер за варіювання умов довкілля

К. В. Деркач, В. В. Борисова, В. О. Маленький, Т. М. Сатарова

Анотація


Мета. Пропонована робота спрямована на оцінку калусогенного потенціалу десяти ліній кукурудзи зародкової плазми Ланкастер порівняно з відомими лініями-стандартами А188, Chi31 та PLS61 з високою калусогенною здатністю, а також визначення генотипів зі стабільним утворенням морфогенних калусів за варіюючих умов вирощування донорних рослин протягом трьох років досліджень. Методи. Метод культури клітин, тканин та органів in vitro. Польовий метод. Однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз. Результати. Для досліджених ліній плазми Ланкастер середнє багаторічне значення загальної частоти калусогенезу склало 80,1 %, частоти утворення морфогенних калусів І типу – 25,7 %, ІІ типу – 43,8 %, а у ліній-стандартів відповідно 96,2 %, 12,2 % та 65,4 %. Показники калусогенезу варіювали залежно від року дослідження у всіх вивчених генотипів. Вплив генотипу, умов року та поєднання цих факторів на індукцію калусогенезу у більшості досліджених ліній були достовірними. Висновки. Для утворення морфогенних калусів І і ІІ типів для ліній плазми Ланкастер вирішальною була сила впливу взаємодії генотипу з екологічними факторами вирощування донорних рослин. Найбільш стабільними за дії варіюючих умов довкілля для загальної частоти калусогенезу, частоти утворення морфогенних калусів та частоти утворення калусів ІІ типу є лінії Ланкастер ДК298, ДК6080, ДК212 та ДК420-1. Стабільність за частотою утворення калусів І типу не виявила жодна з досліджених ліній.

Ключові слова: кукурудза Zea mays L., зародкова плазма Ланкастер, калусогенез, культура in vitro.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.