Поліморфізм альфа-амілаз м’якої пшениці

О. М. Радченко, Л. В. Сірант, М. О. Дикун

Анотація


Мета. Вивчення поліморфізму альфа-амілази у сортів озимої м’якої пшениці. Методи. Ізоферменти α-амілази виявляли за допомогою методу електрофоретичного розділення білків у поліакріламідному гелі. Індекс проростання (GI) розраховували за Walker‑Simmons: GI = (7xn1 + 6xn2 + ... + 1xn7) / 7 x N, де n1, n2, ..., n7 – число насіння пророслих на перший, другий і в подальші дні до сьомого дня відповідно; N – загальне число зерен. Результати. Досліджували сорти Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ; Селекційно-генетичного інституту НААН, м. Одеса та німецькі сорти. Виявлено поліморфізм альфа-амілази зерна пшениці за допомогою методу електрофоретичного розділення білків. Проведено пошук асоціацій між варіантaми альфа-амілази та стійкістю до передзбирального прорастання зерна сортів м’якої пшениці та визначено індекс проростання у досліджених зразках. Висновки. Оцінена частота поширеності варіантів за ізоферментами альфа-амілази у сортів м’якої пшениці. Показано, що генотипи, які містять варіант ізоферменту АbC відрізняються більшою стійкістю до передзбирального проростання зерна. Серед досліджених сортів СГІ НААН та ІФРГ НАН України переважає варіант альфа-амілази AbC.

Ключові слова: альфа-амілаза, м’яка пшениця, електрофорез, сорт.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.