Поліморфізм довжин інтронів генів β-тубуліну у білоруських ландрас Linum usitatissimum L.

А. М. Рабоконь, Я. В. Пірко, Л. О. Калафат, Є. В. Гузенко, М. В. Богданова, В. І. Сакович, В. А. Лемеш, Я. Б. Блюм

Анотація


Мета. Метою роботи була оцінка можливостей використання поліморфізму довжини інтронів β-тубуліну (ТВР, Tubulin Based Polymorphism) для генетичної диференціації стародавніх сортів (ландрас) льону, історично районованих у Білорусі. Методи. Використовували метод оцінки поліморфізму довжини першого інтрону β-тубуліну (TBP). Ампліфіковані фрагменти (інтрони β-тубуліну) фракціонували за допомогою електрофорезу у неденатуруючому поліакриламідному гелі. Смуги ДНК детектували з використанням фарбування нітратом срібла. Результати. Розмір ампліфікованих фрагментів варіював від 400 п. н. до 1900 п. н. Встановлено, що 25 із 30 досліджених сортів (ландрас) є генетично неоднорідними. Загальна кількість алельних фенотипів складає 7, а значення РІС (Polymorphism Information Content) варіює від 0,0 до 0,72. Висновки. Отримані дані дозволяють рекомендувати ландраси як джерело генів для збільшення генетичного різноманіття наявного генофонду льону, а ТВР-метод, що може бути застосований як у молекулярно-філогенетичному аналізі, так і в молекулярній селекції льону.

Ключові слова: Linum usitatissimum, ландраса, молекулярні маркери, ДНК‑фінгерпринтинг, гени β-тубуліну, поліморфізм інтронів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.