Зміна експресії білків під час взаємодії сигнальних систем у проростків гороху під впливом стресових факторів

О. Г. Нестеренко, С. В. Літвінов, Н. М. Рашидов

Анотація


Мета. Метою дослідження є вивчення дії стресорів та їх комбінацій на проростки рослин гороху на молекулярно-біологічному рівні, а саме шляхом дослідження зміни спектра білків, їх якісних та кількісних змін. Методи. Для кожної з чотирьох експeриментальних груп – контроль, опромінені гамма-променями у дозі 10 Гр рослини, проростки гороху після дії розчину NaCl – в концентрації 0,22 моль/л, рослини після комбінованого впливу опромінення та розчину NaCl було виділено білки та проаналізовано по три гелі після ультрависокоефективної рідинної хроматографії. Результати та висновки. Зміна експресії восьми ідентифікованих білків (transketolase, malate dehydrogenase (43,52 кДа та 41,98 кДа), translation elongation factor EF-2 subunit, 14-3-3-like protein, heat shock cognate protein 80, heat shock cognate 70 kDa-like, 14-3-3-like protein B) підтверджує їх значну роль під час передачі стресових сигналів у процесі формування активної відповіді проростків гороху на пошкоджувальні чинники. Зміна концентрації найбільшої кількості білків спостерігалася у відповідь на поєднаний вплив іонізуючої радіації та засолення.

Ключові слова: сигнальні системи, білки, горох, стресові фактори.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.