Білковий поліморфізм компонентів схрещування при створенні пшеничних ліній з інтрогресіями від Triticum migushovae Zhir.

Т. В. Пасічник, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська

Анотація


Мета. Встановити наявність/відсутність поліморфізму за генами, що кодують білки пшениці з відомою хромосомною локалізацією для визначення компонентів схрещування у ході створення інтрогресивних ліній T. aestivum/T. migu­schovae, оптимальних для скринування нащадків за досліджуваними білками Методи. Електрофорез білків у ПААГ, візуалізація та порівняльна оцінка спектрів. Результати. Компоненти електрофоретичних спектрів із маркерною компетентністю щодо диференціації хромосом геномів Ab, G, D пшениці Мігушової та A, B і D чотирьох сортів пшениці м’якої було ідентифіковано для хросомом 1-ої (гліадини, глютенини), 3-ої (естераза зернова та листкова, пероксидаза), 4-ої (бета-амілаза, кисла фосфатаза), 6-ої (гліадини, альфа-амілаза), 7-ої (альфа-амілаза) гомеологічних груп. Висновки. Нащадки від схрещування будь-якого з чотирьох сортів пшениці м’якої можна досліджувати на наявність хромосом пшениці Мігушової, що замістили хромосоми пшениці м’якої 1-ої 3-ої, 4-ої, 6-ої та 7-ої гомеологічних груп, хоча ефективність використання вивчених білкових маркерів для різних сортів різна.
Ключові слова: інтрогресія до пшениці, фузаріоз, Triticum miguschovae, запасні білки, ізоферменти.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.